ELi kvaliteedikavade eesmärgid

ELi kvaliteedipoliitika eesmärk on kaitsta konkreetsete toodete nimetusi, et propageerida nende toodete ainulaadseid omadusi, mis on seotud nende geograafilise päritolu ja nende valmistamisel kasutatud traditsioonilise oskusteabega.

Toote nimetusele võib anda geograafilise tähise (GT) staatuse, kui sellel on toote valmistamise paigaga eriline seos. Geograafilise tähise tunnustamine võimaldab tarbijatel usaldada ja eristada kvaliteetseid tooteid, aidates samal ajal tootjatel oma tooteid paremini turustada.

Tooted, millele võidakse anda või millele on antud geograafilise tähise tunnustus, on loetletud kvaliteettoodete registrites. Registrid sisaldavad ka teavet iga toote geograafiliste ja tootmisprotsesside kirjelduste kohta.

Geograafilistel tähistel, mida peetakse intellektuaalomandiks, on ELi ja kolmandate riikide vahelistes kaubandusläbirääkimistes üha tähtsam roll.

Teistes ELi kvaliteedikavades rõhutatakse traditsioonilist tootmisprotsessi või keeruliste loodustingimustega piirkondades (nagu mägi- või saarepiirkonnad) valmistatud tooteid.

Geograafilised tähised

Geograafiliste tähistega kehtestatakse intellektuaalomandi õigused konkreetsete toodete puhul, mille omadused on konkreetselt seotud tootmispiirkonnaga.

Geograafilised tähised hõlmavad järgmist:

ELi geograafiliste tähiste süsteem kaitseb nende toodete nimetusi, mis on pärit konkreetsest piirkonnast ja millel on erilised omadused või mille maine on seotud tootmispiirkonnaga. KPNi ja KGT vahelised erinevused on seotud peamiselt sellega, kui suur osa toote toorainest peab pärit olema nimetatud piirkonnast või kui suur osa tootmisprotsessist peab toimuma konkreetses piirkonnas. Geograafilist tähist (GI) kasutatakse piiritusjookide ja aromatiseeritud veinide puhul.

Kaitstud päritolunimetus (KPN)

Kaitstud päritolunimetusena registreeritud tootenimetuse saavad ainult geograafilise asukohaga kõige tugevamalt seotud tooted.

Pilt: Kaitstud päritolunimetuse (KPN) logo

Tooted

Toit, põllumajandustooted ja veinid

Spetsifikatsioonid

Kõik tootmis-, töötlemis- või valmistamisprotsessi osad peavad toimuma konkreetses piirkonnas.

Veinide puhul tähendab see, et viinamarjad peavad pärinema üksnes sellest geograafilisest piirkonnast, kus vein on valmistatud.

Näide

Kalamata oliiviõli (KPN) on toodetud täielikult Kreekas Kalamata piirkonnas, kasutades selle piirkonna oliivisorte.

Logo

– Toidu ja põllumajandustoodete puhul kohustuslik
– Veini puhul vabatahtlik


Kaitstud geograafiline tähis (KGT)

KGTga rõhutatakse konkreetse geograafilise piirkonna ja tootenimetuse vahelist seost, juhul kui konkreetset tunnust, mainet või muud iseloomulikku omadust on võimalik seostada toote geograafilise päritoluga.

Pilt: Kaitstud geograafilise tähise (KGT) logo

Tooted

Toit, põllumajandustooted ja veinid

Spetsifikatsioonid

Enamiku toodete puhul toimub vähemalt üks tootmis-, töötlemis- või valmistamisprotsessi etapp asjaomases piirkonnas.

Veinide puhul tähendab see, et vähemalt 85% kasutatavatest viinamarjadest peab pärinema sellest geograafilisest piirkonnast, kus vein on valmistatud.

Näide

Kaitstud geograafilise tähisega sinki „Westfälischer Knochenschinken“ toodetakse Westfalenis ajaloolisi meetodeid järgides, kuid selle valmistamiseks kasutatav liha ei pärine ainult asjaomases geograafilises piirkonnas sündinud ja kasvatatud loomadelt.

Logo

– Toidu ja põllumajandustoodete puhul kohustuslik
– Veini puhul vabatahtlik


Piiritusjookide ja aromatiseeritud veinide geograafiline tähis (GT)

GTga kaitstakse sellise piiritusjoogi või aromatiseeritud veini nimetust, mis on pärit riigist, piirkonnast või ringkonnast, kus toote konkreetne tunnus, maine või muu omadus on olulisel määral seostatav toote geograafilise päritoluga.

Pilt: Kaitstud geograafilise tähise (KGT) logo

Tooted

Piiritusjoogid ja aromatiseeritud veinid

Spetsifikatsioonid

Enamiku toodete puhul toimub vähemalt üks destilleerimis- või valmistamisetapp asjaomases piirkonnas. Tooraine ei pea pärinema asjaomasest piirkonnast.

Näide

Iiri viskit (GT) on Iirimaal pruulitud, destilleeritud ja laagerdatud alates 6. sajandist, kuid selle tooraine ei pärine üksnes Iirimaalt.

Logo

Vabatahtlik kõigi toodete puhul

Toitu ja põllumajandustooteid käsitlevad määrused

Veine käsitlevad määrused

Piiritusjooke käsitlevad määrused

Aromatiseeritud veine käsitlevad määrused

Garanteeritud traditsioonilised tooted

Garanteeritud traditsiooniline toode toob esile sellised traditsioonilised tahud nagu toote valmistusviis ja koostis, sidumata toodet teatava geograafilise piirkonnaga. Garanteeritud traditsioonilise tootena registreeritud toote nimetus kaitseb seda võltsimise ja väärkasutamise eest.

Pilt: Garanteeritud traditsioonilise toote (GTT) logo

Tooted

Toit ja põllumajandustooted

Näide

Gueuze (GTT) on traditsiooniline õlu, mida pruulitakse nn spontaanse käärituse meetodil. Seda toodetakse tavaliselt Belgias, Brüsseli ümbruses. Vaatamata sellele on selle, kui garanteeritud traditsioonilise toote, tootmismeetod kaitstud, kuid seda võib toota ka mujal.

Logo

Kohustuslik kõigi toodete puhul

Toitu ja põllumajandustooteid käsitlevad määrused

Kuidas tooteid kaitstakse?

ELi intellektuaalomandiõiguste süsteemi kohaselt on geograafiliste tähistena registreeritud toodete nimetused seaduslikult kaitstud jäljendamise ja väärkasutamise eest ELis ja kolmandates riikides, kellega on sõlmitud eraldi kaitseleping.

Kõigi kvaliteedikavade puhul võtavad iga ELi riigi pädevad ametiasutused vajalikud meetmed registreeritud nimetuste kaitsmiseks nende territooriumil. Nad peaksid ka ära hoidma ja peatama sellist nimetust kandvate toodete ebaseadusliku tootmise või turustamise.

Ka kolmanda riigi tootenimetusi võib registreerida geograafiliste tähistena, kui nende päritoluriigil on ELiga kahepoolne või piirkondlik leping, mis hõlmab selliste nimetuste vastastikust kaitset.

Mitmete väljaspool ELi asuvates riikides, nagu Colombias või Lõuna-Aafrika Vabariigis toodetud eri toodete (veinid, toit, aromatiseeritud veinid ja piiritusjoogid) nimetused on kaitstud.

Laadi allaPDF - 1.1 MB

Muud kavad

Mägipiirkonna toode

Kvaliteedimõiste „mägipiirkonna toode“ rõhutab karmide loodustingimustega mägipiirkonnas valmistatud toote eripära.

Selle tunnustamine on kasulik nii põllumajandustootjatele kui ka tarbijatele, kuna võimaldab toodet paremini turustada ja tagab ka tarbijale teatavad omadused.

Tooted

Toit ja põllumajandustooted

Spetsifikatsioonid

Tooraine ja loomasööt on pärit mägipiirkondadest. Töödeldud toodete puhul peab ka nende tootmine toimuma mägipiirkonnas.

Mägipiirkonna tooteid käsitlevad määrused

Aruanne: Mägipiirkondade põllumajandusest pärit põllumajandustoodete ja toiduainete märgistamine


ELi äärepoolseimate piirkondade tooted

ELi äärepoolseimate piirkondade põllumajandus seisab silmitsi raskustega, mis tulenevad nende piirkondade kõrvalisest asukohast ja saarelisest asendist, sealhulgas rasketest geograafilistest ja ilmastikutingimustest. Selleks et suurendada teadlikkust ELi äärepoolseimate piirkondade (Prantsusmaa ülemeredepartemangud – Guadeloupe, Prantsuse Guajaana, Réunion ja Martinique – ning Assoorid, Madeira ja Kanaari saared) põllumajandustoodetest, on loodud erilogo.

Näide ELi äärepoolsemate piirkondade logost

Tooted

Toit ja põllumajandustooted

Spetsifikatsioonid

Toodetud äärepoolseimates piirkondades

Logo

Näide ELi äärepoolseimates piirkondades toodetud põllumajanduslike toiduainete logost

Äärepoolseimate piirkondade tooteid käsitlevad määrused


Vabatahtlikud sertifitseerimissüsteemid

Riikliku või erasektori tasandi vabatahtlikud sertifitseerimissüsteemid võivad samuti aidata tarbijatel olla kindlad nende valitud toodete kvaliteedis.

Lisaks ELi kavadele on olemas suur hulk era- ja riikliku tasandi toidukvaliteedikavasid või -logosid, mis hõlmavad mitmesuguseid algatusi ning toimivad ettevõtjate või ettevõtjate ja tarbijate vahel.

Sidusrühmadega konsulteerimise tulemusel töötas Euroopa Komisjon välja suunised, mis sisaldavad selliste kavade toimimise parimaid tavasid.

Logode allalaadimine

Laadi allaZIP - 3.6 MB
Laadi allaZIP - 3.7 MB
Laadi allaZIP - 3.8 MB

Viimati lisatud