Reglamentai dėl kokybės sistemų

Europos Komisija yra priėmusi keletą reglamentų dėl vyno sektoriaus kokybės sistemų įgyvendinimo. Vyno sektoriui, kuris yra bendro rinkų organizavimo dalis, taikomas specialus reglamentas, kuris apima ir ES kokybės sistemų taikymą. Kituose teisės aktuose nustatytos tam tikrų vyno sektoriaus produktų kokybės sistemų, susijusių būtinų patikrų, ženklinimo ir pateikimo taisyklės.