Regelgeving inzake kwaliteitsregelingen

Het Europees Parlement en de Raad hebben een verordening aangenomen inzake specifieke maatregelen voor de landbouw in de ultraperifere gebieden van de EU. De maatregelen zijn bedoeld om hulp te bieden aan gebieden die worden geconfronteerd met bijzonder moeilijke natuurlijke omstandigheden, zoals een afgelegen ligging. Om meer bekendheid te geven aan de landbouwproducten uit deze gebieden is een speciaal logo ontwikkeld als facultatieve kwaliteitsaanduiding. In de verordening zijn regels voor het gebruik van het logo vastgelegd.