Regelgeving inzake kwaliteitsregelingen

De Europese Commissie heeft een verordening aangenomen betreffende de facultatieve kwaliteitsaanduiding “product uit de bergen”. De desbetreffende regeling werd opgezet om de consumenten op de EU-markt beter te kunnen informeren over de toegevoegde waarde van landbouwproducten die in moeilijke omstandigheden, zoals in berggebieden, zijn geproduceerd.