Fiskeriförvaltning

Regler om tillgång till fiskevatten och fiskeinsatser och användning av fartyg och redskap.

Fiskekvoter

Regler om fångstbegränsning och nationella kvoter.

Olagligt fiske

Regler och insatser för att bekämpa det olagliga fisket.

Vattenbruk

Policy och prioriteringar för ett miljövänligt och ekonomiskt lönsamt vattenbruk i EU.

Marknader

Organisationen av EU:s marknader för fisk och skaldjur och konsumentinformation.

Fakta och statistik

Fakta och statistik om marknaderna för fisk och skaldjur i EU, sysselsättning, konsumtion och handel.

Regionala och internationella avtal

Bilaterala och multilaterala avtal om fisket utanför EU och EU:s deltagande i regionala fiskeriförvaltningsorganisationer.