Ribištvo

Pravila o dostopu do voda in ribolovnih zmogljivosti, uporaba ribiških plovil in opreme.

Ribolovne kvote

Pravila o omejitvah ulova in nacionalnih kvotah.

Nezakonit ribolov

Pravila in ukrepi za odpravo nezakonitega ribolova.

Akvakultura

Politike in prednostne naloge za okoljsko in ekonomsko uspešno akvakulturo EU.

Trgi

Ureditev trga EU z morskimi sadeži, informacije za potrošnike.

Dejstva in podatki

Informacije in statistični podatki o trgu EU z ribiškimi proizvodi in proizvodi iz akvakulture, zaposlitev, potrošnja in trgovina.

Regionalni in mednarodni sporazumi

Dvostranski in večstranski sporazumi o ribolovu zunaj EU in sodelovanje EU v regionalnih organizacijah za upravljanje ribištva.