Rybolov

Pravidlá týkajúce sa prístupu do vôd a rybolovnej kapacity, použitia rybárskych plavidiel a rybárskeho vybavenia.

Rybolovné kvóty

Pravidlá obmedzenia výlovu a vnútroštátne kvóty.

Nezákonný rybolov

Pravidlá a opatrenia v oblasti boja proti nezákonnému rybolovu.

Akvakultúra

Politiky a priority ekologicky a ekonomicky životaschopnej akvakultúry EÚ.

Trhy

Organizácia trhu EÚ s morskými plodmi, informácie pre spotrebiteľov.

Fakty a údaje

Informácie a štatistiky o trhoch v oblasti rybného hospodárstva a akvakultúry EÚ, zamestnanie, spotreba a obchod.

Regionálne a medzinárodné dohody

Bilaterálne a multilaterálne dohody týkajúce sa rybolovu za hranicami EÚ a účasť EÚ v regionálnych organizáciach pre riadenia rybárstva (RFMO).