Visserijbeheer

Voorschriften over de toegang tot de wateren, de vangstcapaciteit en het gebruik van vissersvaartuigen en apparatuur.

Visquota

Vangstbeperkingen en nationale quota.

Illegale visserij

Voorschriften en maatregelen tegen illegale visserij.

Aquacultuur

Beleid en prioriteiten inzake milieuvriendelijke en duurzame aquacultuur in de EU.

Marktordening

Organisatie van de markt voor vis, schaal- en schelpdieren, consumentenvoorlichting.

Feiten en cijfers

Informatie en statistieken over de EU-markten voor visserij en aquacultuur, werkgelegenheid, consumptie en handel.

Regionale en internationale overeenkomsten

Bilaterale en multilaterale overeenkomsten over visserij buiten de EU en EU-deelname aan regionale organisaties voor visserijbeheer.