Ekološko kmetovanje

Pravila, politika, certifikati ekološke pridelave in predelave, podpora in kriteriji ekološkega kmetovanja.

Mednarodno sodelovanje in sporazumi

Sodelovanje EU na področju kmetijstva in razvoja podeželja z drugimi državami, ki niso članice EU, ter regionalnimi in mednarodnimi organizacijami.

Mladi kmetje

Podpora Evropske unije za mlade, ki si želijo kmetovati.

Dejstva in podatki

Predstavitev podatkov in dejstev o različnih področjih, kot so trgi, trgovina, strukture kmetijskih gospodarstev, podeželje in uspešnost SKP

Odziv na koronavirus

EU s svojim odzivom na izbruh koronavirusa podpira kmete in podeželska območja ter zagotavlja nemoteno delovanje verige preskrbe s hrano.