Ekologické poľnohospodárstvo

Pravidlá, politiky, ekologické certifikácie, podpora a kritériá pre ekologické poľnohospodárstvo.

Medzinárodná spolupráca a dohody

Spolupráca EÚ s tretími krajinami a regionálnymi a medzinárodnými organizáciami v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Mladí poľnohospodári

Podpora Európskej únie pre mladých ľudí, ktorí sa chcú začať venovať poľnohospodárstvu.

Fakty a čísla

Prezentácia údajov a faktov o širokej škále tém, ako sú napr. trhy, obchod, štruktúra poľnohospodárskych podnikov, vidiecke oblasti a výkonnosť SPP

Opatrenia v reakcii na koronavírus

EÚ v rámci reakcie na pandémiu spôsobenú koronavírusom podporuje poľnohospodárov, vidiecke oblasti a zabezpečuje efektívny potravinový dodávateľský reťazec.