Biedja organika

Regoli, politika, ċertifikazzjonijiet organiċi, appoġġ u kriterji għal biedja organika.

Ftehimiet u kooperazzjoni Internazzjonali

Kooperazzjoni tal-UE dwar l-agrikultura u l-iżvilupp rurali ma’ pajjiżi oħrajn mhux mill-UE u ma’ reġjuni u organizzazzjonijiet internazzjonali.

Gados jauni lauksaimnieki

Eiropas Savienības atbalsts jauniešiem, kas vēlas sākt nodarboties ar lauksaimniecību.

Fakti un skaitļi

Dati un fakti par dažādiem tematiem, tādiem kā tirgi, tirdzniecība, lauku saimniecību struktūras, lauku apvidi un KLP rezultāti.

ES lauksaimniecība un Apvienotās Karalistes izstāšanās no ES

Brexit ietekme uz ES lauksaimniecību, tostarp lauksaimniecības pārtikas produktu tirdzniecību, PTO tarifa kvotām, sagatavotību un ārkārtas pasākumiem.

Atbalsts lauksaimniecības un pārtikas nozarei koronavīrusa krīzes laikā

ES reakcija uz koronavīrusa uzliesmojumu atbalsta lauksaimniekus un lauku apvidus un nodrošina efektīvu pārtikas piegādes ķēdi.