Biedja organika

Regoli, politika, ċertifikazzjonijiet organiċi, appoġġ u kriterji għal biedja organika.

Ftehimiet u kooperazzjoni Internazzjonali

Kooperazzjoni tal-UE dwar l-agrikultura u l-iżvilupp rurali ma’ pajjiżi oħrajn mhux mill-UE u ma’ reġjuni u organizzazzjonijiet internazzjonali.

Noored põllumajandustootjad

Euroopa Liidu toetus põllumajandustegevusega alustada soovivatele noortele.

Faktid ja arvandmed

Andmed ja faktid mitmesuguste teemade kohta, nagu turud, kaubandus, põllumajandusstruktuurid, maapiirkonnad ja ÜPP tulemuslikkus

Põllumajandus- ja toiduainesektori toetamine koroonaviiruse puhangu tingimustes

ELi reageerimine koroonaviiruse puhangule toetab põllumajandustootjaid ja maapiirkondi ning tagab toidutarneahela tõhususe.