Mahepõllumajandus

Mahepõllumajanduse eeskirjad, poliitika, sertifitseerimine, toetused ja kriteeriumid.

Rahvusvaheline koostöö ja kokkulepped

ELi koostöö põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas kolmandate riikide ning piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Noored põllumajandustootjad

Euroopa Liidu toetus põllumajandustegevusega alustada soovivatele noortele.

Faktid ja arvandmed

Andmed ja faktid mitmesuguste teemade kohta, nagu turud, kaubandus, põllumajandusstruktuurid, maapiirkonnad ja ÜPP tulemuslikkus

Koroonaviirusele reageerimine

ELi reageerimine koroonaviiruse puhangule toetab põllumajandustootjaid ja maapiirkondi ning tagab toidutarneahela tõhususe.

The Food for Europe podcast

The Food for Europe podcast is a European podcast series on food and farming, featuring interviews with key players in European agricultural policy.