Mahepõllumajandus

Mahepõllumajanduse eeskirjad, poliitika, sertifitseerimine, toetused ja kriteeriumid.

Rahvusvaheline koostöö ja kokkulepped

ELi koostöö põllumajanduse ja maaelu arengu valdkonnas kolmandate riikide ning piirkondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Noored põllumajandustootjad

Euroopa Liidu toetus põllumajandustegevusega alustada soovivatele noortele.

Faktid ja arvandmed

Andmed ja faktid mitmesuguste teemade kohta, nagu turud, kaubandus, põllumajandusstruktuurid, maapiirkonnad ja ÜPP tulemuslikkus

ELi põllumajandus ja Brexit

Brexiti mõju ELi põllumajandusele, sealhulgas põllumajanduslike toiduainete kaubandusele, WTO tariifikvoodid ning valmisolek Brexitiks ja ettenägematuteks sündmusteks.

Koroonaviirusele reageerimine

ELi reageerimine koroonaviiruse puhangule toetab põllumajandustootjaid ja maapiirkondi ning tagab toidutarneahela tõhususe.