Βιολογική γεωργία

Κανόνες, πολιτική, πιστοποίηση βιολογικής παραγωγής, στήριξη και κριτήρια για τη βιολογική γεωργία.

Διεθνής συνεργασία και διεθνείς συμφωνίες

Συνεργασία της ΕΕ με χώρες εκτός ΕΕ καθώς και με περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς στους τομείς της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης.

Νέοι γεωργοί

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τους νέους ανθρώπους που επιθυμούν να ασχοληθούν με τη γεωργία.

Στοιχεία και αριθμοί

Παρουσίαση δεδομένων και στοιχείων για πολλά θέματα, όπως αγορές, εμπόριο, γεωργικές διαρθρώσεις, αγροτικές περιοχές και επιδόσεις της ΚΓΠ

Αντιμετώπιση του κορονοϊού

Τα μέτρα της ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού στηρίζουν τους γεωργούς και τις αγροτικές περιοχές και παράλληλα διασφαλίζουν την αποτελεσματικότητα της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων.

The Food for Europe podcast

The Food for Europe podcast is a European podcast series on food and farming, featuring interviews with key players in European agricultural policy.