Biologisk landbrug

Regler, politik, biocertifikater, støtte til og kriterier for økologisk landbrug.

Internationalt samarbejde og internationale aftaler

EU's samarbejde om landbrug og udvikling af landdistrikterne med lande og regioner uden for EU og internationale organisationer.

Unge landbrugere

EU-støtte til unge, som ønsker at etablere sig inden for landbruget.

Fakta og tal

Data og fakta om en bred vifte af emner, f.eks. markeder, handel, landbrugsstrukturer, landdistrikter og resultaterne af den fælles landbrugspolitik

Landbruget i EU og brexit

Effekten af brexit på landbruget i EU, herunder handel med landbrugsfødevarer, WTO-toldkontingenter samt forberedelser og nødforanstaltninger.

Reaktion på coronavirus

EU støtter med sin reaktion på coronavirusudbruddet landbrugere og landdistrikter og sikrer en effektiv fødevareforsyningskæde.