Биологично земеделие

Правила, политика, сертификати за биологична продукция, подкрепа и критерии за биологично земеделие.

Международно сътрудничество и споразумения

Сътрудничество на ЕС в областта на селското стопанство и развитието на селските райони с други държави извън ЕС и регионални и международни организации.

Млади земеделски стопани

Помощи на Европейския съюз за млади хора, които желаят да се занимават със земеделие.

Факти и цифри

Факти и цифри във връзка с широк спектър от теми, като например пазари, търговия, структури на земеделските стопанства, селски райони и резултати от ОСП

Земеделието на ЕС и Брексит

Въздействие на Брексит върху селското стопанство на ЕС, включително търговията с продукти на хранително-вкусовата промишленост, тарифните квоти на СТО и мерките за готовност и извънредните мерки.

Действия във връзка с коронавируса

Действията на ЕС във връзка с пандемията от коронавирус имат за цел да се помогне на земеделските стопани и селските райони и да се гарантира ефективостта на веригата за доставка на храни.