Ekologiskt jordbruk – översikt

Översikt över EU:s politik för ekologisk produktion, EU-lövet och lagstiftning om ekologisk produktion, distribution och marknadsföring.

Ekologisk produktion och ekoprodukter

Vilka produkter kan tillverkas ekologiskt, hur tillverkas de och hur tillämpas EU:s ekoregler på olika sektorer.

Börja med ekologiskt jordbruk

Certifiering och omställning, stöd till ekologisk produktion och råd om bästa praxis.

Den ekologiska produktionens framtid

Information om de nya lagar som börjar gälla 2022, samråd inför de nya lagarna och handlingsplanen för ekologiska produkter.

Handel med ekologiska produkter

Information om hur man importerar ekologiska varor till EU och vägledning för kontrollorgan i länder utanför EU.

EU:s ekomärke

Om EU:s logotyp för ekologiska produkter, regler för hur den ska användas och logotypfiler att ladda ner.

Samarbete och expertrådgivning

Läs om hur EU arbetar med experter, aktörer och allmänheten för att ta fram bättre lagstiftning.

Kontroll och tillsyn

Läs om hur lantbrukare, producenter och distributörer kontrolleras och hur kommissionen övervakar EU-ländernas kontrollsystem.

Lagstiftning för den ekologiska sektorn

EU-kommissionen har antagit flera förordningar om produktion, distribution och saluföring av ekologiska produkter.

Facts and figures

Facts and figures about organic farming in the EU.