Na kratko o ekološkem kmetovanju

Informacije o politiki EU na področju ekološkega kmetovanja, ekološkem logotipu in zakonodaji na področju ekološke pridelave, distribucije in trženja.

Ekološka pridelava in proizvodi

Kateri proizvodi se lahko pridelujejo ekološko, kako se pridelujejo in kako se pravila EU o ekološkem kmetovanju uporabljajo za različne sektorje.

Kako postati ekološki kmetovalec

Certificiranje in preusmeritev, podpora, namenjena ekološkim pridelovalcem, in kje dobiti nasvete o dobri praksi.

Prihodnost ekološke pridelave

Informacije o novi zakonodaji na področju ekološke pridelave za leto 2021, posvetovanju, ki je potekalo v zvezi z novimi predpisi, in akcijskem načrtu za ekološko pridelavo.

Trgovina z ekološkimi proizvodi

Informacije o uvozu ekoloških proizvodov v EU in navodila za izvajalce nadzora v tretjih državah.

Facts and figures

Facts and figures about organic farming in the EU.

Sodelovanje in strokovna mnenja

Sodelovanje EU s strokovnjaki, deležniki in javnostjo pri pripravi boljše zakonodaje in predpisov.

Nadzor in izvrševanje

Nadzor in preverjanje ekoloških kmetovalcev, proizvajalcev in distributerjev in nadzor Evropske komisije nad sistemom kontrole evropskih držav.

Zakonodaja na področju ekološke pridelave

Evropska komisija je sprejela več uredb o proizvodnji, distribuciji in trženju ekoloških proizvodov.