Rolnictwo ekologiczne w skrócie

W skrócie – informacje na temat celów polityki UE w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, logo produkcji ekologicznej i przepisów dotyczących ekologicznej produkcji, dystrybucji i marketingu

Produkcja ekologiczna i produkty ekologiczne

Produkty, które można produkować metodami ekologicznymi, metody ich produkcji oraz zakres zastosowania unijnych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej do poszczególnych sektorów.

Jak zostać rolnikiem ekologicznym?

Certyfikacja i przekształcenie, wsparcie dostępne dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne oraz informacje o poradnictwie w zakresie najlepszych praktyk

Przyszłość produktów ekologicznych

Informacje o nowych przepisach ekologicznych, których wdrożenie przełożono na 2022 r., i o konsultacjach na ten temat oraz planie działania dotyczącym produkcji ekologicznej.

Handel produktami ekologicznymi

Informacje o tym, jak importować produkty ekologiczne do UE, oraz wytyczne dla jednostek certyfikujących w państwach trzecich

Logo produkcji ekologicznej

Cele logo produkcji ekologicznej UE, zasady jego prezentacji i pliki do pobrania

Współpraca i doradztwo ekspertów

Jak wygląda współpraca UE z ekspertami, zainteresowanymi podmiotami i obywatelami nad wypracowywaniem lepszych przepisów ustawodawczych i wykonawczych?

Kontrole i egzekwowanie przepisów

Jak wygląda kontrola rolników, producentów i dystrybutorów oraz jak Komisja Europejska monitoruje systemy kontroli w krajach UE?

Przepisy dotyczące sektora produkcji ekologicznej

Komisja Europejska przyjęła szereg rozporządzeń dotyczących produkcji, dystrybucji i wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych.

Facts and figures

Facts and figures about organic farming in the EU.