Rolnictwo ekologiczne w skrócie

W skrócie – informacje na temat celów polityki UE w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, logo produkcji ekologicznej i przepisów dotyczących ekologicznej produkcji, dystrybucji i marketingu

Organic Action Plan

The Organic Action Plan will drive investment and innovation in organic farming and boost demand for organic food.

Jak zostać rolnikiem ekologicznym?

Certyfikacja i przekształcenie, wsparcie dostępne dla rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne oraz informacje o poradnictwie w zakresie najlepszych praktyk

Przyszłość produktów ekologicznych

Informacje o nowych przepisach ekologicznych, których wdrożenie przełożono na 2022 r., i o konsultacjach na ten temat oraz planie działania dotyczącym produkcji ekologicznej.

Produkcja ekologiczna i produkty ekologiczne

Produkty, które można produkować metodami ekologicznymi, metody ich produkcji oraz zakres zastosowania unijnych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej do poszczególnych sektorów.

Logo produkcji ekologicznej

Cele logo produkcji ekologicznej UE, zasady jego prezentacji i pliki do pobrania

Handel produktami ekologicznymi

Informacje o tym, jak importować produkty ekologiczne do UE, oraz wytyczne dla jednostek certyfikujących w państwach trzecich

Przepisy dotyczące sektora produkcji ekologicznej

Komisja Europejska przyjęła szereg rozporządzeń dotyczących produkcji, dystrybucji i wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych.

Facts and figures

Facts and figures about organic farming in the EU.

Współpraca i doradztwo ekspertów

Jak wygląda współpraca UE z ekspertami, zainteresowanymi podmiotami i obywatelami nad wypracowywaniem lepszych przepisów ustawodawczych i wykonawczych?

Kontrole i egzekwowanie przepisów

Jak wygląda kontrola rolników, producentów i dystrybutorów oraz jak Komisja Europejska monitoruje systemy kontroli w krajach UE?

The Food for Europe podcast

The Food for Europe podcast is a European podcast series on food and farming, featuring interviews with key players in European agricultural policy.