Īsumā par bioloģisko lauksaimniecību

Īsumā par ES bioloģiskās lauksaimniecības politiku, bioloģiska produkta logo un šādas ražošanas regulējumu, bioloģiskās lauksaimniecības preču izplatīšanu un tirgvedību.

Bioloģiskā ražošana un bioloģiskie produkti

Kādus produktus var ražot saskaņā ar bioloģisko ražošanu? Kā tos ražo? Kā ES noteikumi par bioloģiskajiem produktiem attiecas uz dažādām nozarēm.

Kā kļūt par bioloģisko lauksaimnieku

Bioloģisko lauksaimnieku sertifikācija, pāreja uz bioloģisku saimniekošanu, bioloģiskajiem zemniekiem pieejamais atbalsts un kur var saņemt padomus par paraugpraksi.

Bioloģiskās lauksaimniecības nākotne

Informācija par jauno bioloģiskās lauksaimniecības regulu, kas būs piemērojama no 2021. gada. Jaunā regulējama apspriešana un bioloģiskās lauksaimniecības rīcības plāns.

Bioloģisko produktu tirdzniecība

Informācija par to, kā bioloģiskos produktus importēt ES, un ieteikumi ārpussavienības valstu kontroles institūcijām.

Facts and figures

Facts and figures about organic farming in the EU.

Sadarbība un ekspertu padomi

Kā ES sadarbojas ar ekspertiem, iedzīvotājiem un citam ieinteresētajām personām, lai izstrādātu labākus tiesību aktus un noteikumus.

Kontrole un izpildes panākšana

Kā pārbauda bioloģiskos lauksaimniekus, pārstrādātājus un izplatītājus un kā Eiropas Savienība pārbauda ES valstu īstenoto pārbaužu režīmu.

Bioloģiskās ražošanas nozares regulējums

Eiropas Komisija ir pieņēmusi vairākas regulas par bioloģisko produktu ražošanu, izplatīšanu un tirgvedību.