Īsumā par bioloģisko lauksaimniecību

Īsumā par ES bioloģiskās lauksaimniecības politiku, bioloģiska produkta logo un šādas ražošanas regulējumu, bioloģiskās lauksaimniecības produktu izplatīšanu un tirgvedību.

Organic action plan

The organic action plan will drive investment and innovation in organic farming and boost demand for organic food.

Kā kļūt par bioloģisko lauksaimnieku

Bioloģisko lauksaimnieku sertifikācija, pāreja uz bioloģisku saimniekošanu, bioloģiskajiem zemniekiem pieejamais atbalsts un kur var saņemt padomus par paraugpraksi.

Bioloģiskās lauksaimniecības nākotne

Informācija par jauno bioloģiskās lauksaimniecības regulu, kas atlikta uz 2022. gadu. Jaunā regulējuma apspriešana un bioloģiskās lauksaimniecības rīcības plāns.

Bioloģiskā ražošana un bioloģiskie produkti

Kādus produktus var ražot saskaņā ar bioloģisko ražošanu? Kā tos ražo? Kā ES noteikumi par bioloģiskajiem produktiem attiecas uz dažādām nozarēm.

Bioloģiska produkta logotips

ES bioloģiska produkta logotips, noteikumi par to, kā to lietot un kas šo logo drīkst lietot. Lejupielādējami logotipa faili.

Bioloģisko produktu tirdzniecība

Informācija par to, kā bioloģiskos produktus importēt ES, un ieteikumi ārpussavienības valstu kontroles institūcijām.

Bioloģiskās ražošanas nozares regulējums

Eiropas Komisija ir pieņēmusi vairākas regulas par bioloģisko produktu ražošanu, izplatīšanu un tirgvedību.

Facts and figures

Facts and figures about organic farming in the EU.

Sadarbība un ekspertu padomi

Kā ES sadarbojas ar ekspertiem, iedzīvotājiem un citam ieinteresētajām personām, lai izstrādātu labākus tiesību aktus un noteikumus.

Kontrole un izpildes panākšana

Kā pārbauda bioloģiskos lauksaimniekus, pārstrādātājus un izplatītājus un kā Eiropas Savienība pārbauda ES valstu īstenoto pārbaužu režīmu.