Mahepõllumajanduse lühitutvustus

Lühike ülevaade ELi mahepõllumajanduspoliitika eesmärkidest, mahepõllumajanduse logost ning õigusaktidest mahetoodete tootmise, tarnimise ja turustamise kohta.

Organic action plan

The organic action plan will drive investment and innovation in organic farming and boost demand for organic food.

Mahepõllumajandustootjaks saamine

Sertifitseerimine ja üleminek, mahepõllumajandustootjate toetused ja teave selle kohta, kust saada nõu parimate tavade kohta.

Mahepõllumajandustoodete tulevik

Teave mahepõllumajandust käsitlevate uute, 2022. aastal kehtima hakkavate õigusaktide kohta, konsultatsioon uute õigusaktide kohta ja mahepõllumajanduse tegevuskava.

Mahepõllumajanduslik tootmine ja mahetooted

Milliseid tooteid saab mahepõllumajanduslikult toota, kuidas neid toodetakse ja kuidas kohaldatakse mahepõllumajandust käsitlevaid ELi õigusnorme eri sektorites.

Mahetoote logo

ELi mahetoote logo eesmärgid, eeskirjad selle kohta, kuidas ja kes seda peab esitama, ning allalaaditavad logofailid.

Mahetoodetega kauplemine

Teave mahetoodete importimise kohta ELi ja juhised kolmandate riikide kontrollorganitele.

Mahepõllumajandussektorit käsitlevad õigusaktid

Euroopa Komisjon on vastu võtnud mitu määrust mahepõllumajanduslike toodete tootmise, levitamise ja turustamise kohta.

Facts and figures

Facts and figures about organic farming in the EU.

Koostöö ja eksperdinõu

ELi koostöö ekspertide, sidusrühmade ja üldsusega, et koostada paremaid õigusakte ja eeskirju

Kontroll ja täitmise tagamine

Kuidas kontrollitakse mahepõllumajandusettevõtjaid, -tootjaid ja turustajaid ning kuidas Euroopa Komisjon kontrollib Euroopa riikide kontrollisüsteeme?