Τα βιολογικά προϊόντα με μια ματιά

Σύντομη επισκόπηση των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα, το λογότυπο βιολογικής παραγωγής και τη νομοθεσία για την παραγωγή, διανομή και διάθεση των βιολογικών προϊόντων στην αγορά.

Organic Action Plan

The Organic Action Plan will drive investment and innovation in organic farming and boost demand for organic food.

Πώς να γίνετε παραγωγός βιολογικών προϊόντων

Πιστοποίηση και μετατροπή, διαθέσιμη στήριξη για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και παροχή συμβουλών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές.

Το μέλλον των βιολογικών προϊόντων

Πληροφορίες σχετικά με τη νέα νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα που αναβλήθηκε για το 2022, τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τη νέα νομοθεσία και το σχέδιο δράσης για τα βιολογικά προϊόντα.

Βιολογική παραγωγή και βιολογικά προϊόντα

Ποια προϊόντα μπορούν να παραχθούν βιολογικά, πώς παράγονται και πώς εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα σε διάφορους τομείς.

Λογότυπο βιολογικής παραγωγής

Στόχοι του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εμφανίζεται και από ποιους, καθώς και αρχεία με λογότυπα προς τηλεφόρτωση.

The Food for Europe podcast

The Food for Europe podcast is a European podcast series on food and farming, featuring interviews with key players in European agricultural policy.

Εμπόριο βιολογικών προϊόντων

Πληροφορίες για τον τρόπο εισαγωγής βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ και οδηγίες για τους φορείς ελέγχου τρίτων χωρών.

Νομοθεσία για τον τομέα της βιολογικής παραγωγής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει διάφορους κανονισμούς σχετικά με την παραγωγή, τη διανομή και την εμπορία των βιολογικών προϊόντων.

Facts and figures

Facts and figures about organic farming in the EU.

Συνεργασία και διαβούλευση με εμπειρογνώμονες

Η συνεργασία της ΕΕ με εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό για καλύτερη νομοθεσία και κανονισμούς.

Έλεγχοι και επιβολή

Πώς επιθεωρούνται οι γεωργοί, οι παραγωγοί και οι διανομείς βιολογικών προϊόντων και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει τα καθεστώτα επιθεώρησης των ευρωπαϊκών χωρών.