Τα βιολογικά προϊόντα με μια ματιά

Συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την πολιτική της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα, το λογότυπο βιολογικής παραγωγής και τη νομοθεσία για τον τομέα της βιολογικής παραγωγής, καθώς και συχνές ερωτήσεις.

Organic action plan

The organic action plan will drive investment and innovation in organic farming and boost demand for organic food.

Πώς να γίνετε παραγωγός βιολογικών προϊόντων

Πιστοποίηση και μετατροπή, διαθέσιμη στήριξη για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων και παροχή συμβουλών σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές.

Το μέλλον των βιολογικών προϊόντων

Πληροφορίες σχετικά με τη νέα νομοθεσία για τα βιολογικά προϊόντα που αναβλήθηκε για το 2022, τη διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τη νέα νομοθεσία και το σχέδιο δράσης για τα βιολογικά προϊόντα.

Βιολογική παραγωγή και βιολογικά προϊόντα

Ποια προϊόντα μπορούν να παραχθούν βιολογικά, πώς παράγονται και πώς εφαρμόζονται οι κανόνες της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα σε διάφορους τομείς.

Λογότυπο βιολογικής παραγωγής

Στόχοι του λογότυπου βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, κανόνες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να εμφανίζεται και από ποιους, καθώς και αρχεία με λογότυπα προς τηλεφόρτωση.

Εμπόριο βιολογικών προϊόντων

Πληροφορίες για τον τρόπο εισαγωγής βιολογικών προϊόντων στην ΕΕ και οδηγίες για τους φορείς ελέγχου τρίτων χωρών.

Legislation for the organics sector

The European Commission has adopted several regulations on the production, distribution and marketing of organic goods.

Facts and figures

Facts and figures about organic farming in the EU.

Συνεργασία και διαβούλευση με εμπειρογνώμονες

Η συνεργασία της ΕΕ με εμπειρογνώμονες, ενδιαφερόμενα μέρη και το κοινό για καλύτερη νομοθεσία και κανονισμούς.

Έλεγχοι και επιβολή

Πώς επιθεωρούνται οι γεωργοί, οι παραγωγοί και οι διανομείς βιολογικών προϊόντων και πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει τα καθεστώτα επιθεώρησης των ευρωπαϊκών χωρών.

List of organic operators in the EU

Database of the organic operators in the EU and their certificates