Organiske fødevarer kort fortalt

Information om målene for EU's politik for økologisk produktion, økomærket og lovgivningen om økologisk produktion, distribution og markedsføring.

Økologisk produktion og økologiske produkter

Hvilke produkter kan produceres økologisk, hvordan produceres de, og hvordan finder EU's regler om økologi anvendelse på forskellige sektorer?

Økologisk landbruger

Certificering og omlægning, støtte til rådighed til økologiske landbrugere, og hvor man får råd om bedste praksis.

Fremtiden for økologisk landbrug

Oplysninger om den nye organiske lovgivning for 2021, høringen om den nye lovgivning og handlingsplanen for økologiske produkter.

Handel med økologiske produkter

Oplysninger om import af økologiske varer til EU og vejledning til kontrolorganer i lande uden for EU.

Facts and figures

Facts and figures about organic farming in the EU.

Samarbejde og ekspertrådgivning

Hvordan arbejder EU sammen med eksperter, interessenter og offentligheden med henblik på at udarbejde bedre lovgivning og forordninger.

Kontrol og håndhævelse

Hvordan økologiske landbrugere, producenter og distributører kontrolleres, og hvordan EU-Kommissionen kontrollerer de europæiske landes inspektionsordninger.

Lovgivning for den økologiske sektor

EU-Kommissionen har vedtaget en række forordninger om fremstilling, distribution og markedsføring af økologiske produkter.