Биологичното производство накратко

Обща информация за целите на политиката на ЕС за биологичното производство, логото за биологични продукти и законодателството за производството, дистрибуцията и търговията с биологични продукти.

Organic action plan

The organic action plan will drive investment and innovation in organic farming and boost demand for organic food.

Станете производител на биологични продукти

Сертифициране и преобразуване, помощи за стопани, занимаващи се с биологично земеделие, и съвети за добри практики.

Бъдещето на биологичното производство

Информация за новото законодателство в областта на биологичното производство, отложено за 2022 г., консултацията, която бе проведена във връзка с новото законодателство, и плана за действие за биологичното производство.

Биологично производство и продукти

Кои продукти могат да бъдат произведени по биологичен начин, как се произвеждат те и как се прилагат правилата на ЕС за органичното производство в различните сектори.

Лого за биологични продукти

Цели на логото на ЕС за биологични продукти, правила за това как и кога трябва да се използва то и файлове за изтегляне с логото.

Търговия с биологични продукти

Информация за начините за внасяне на биологични стоки в ЕС и насоки за контролните органи на трети държави.

Законодателство за сектора на биологичното производство

Европейската комисия е приела няколко регламента за производството, дистрибуцията и маркетинга на биологични продукти.

Facts and figures

Facts and figures about organic farming in the EU.

Сътрудничество и експертни становища

Как ЕС работи с експерти, заинтересовани страни и обществеността с цел да изготвя по-добро законодателство и разпоредби.

Контрол и прилагане

Как се извършват инспекции на земеделските стопани, производителите и дистрибуторите от сектора на биологичното производство и как Европейската комисия проверява режимите на инспекция на европейските държави.