Биологичното производство накратко

Кратка информация за политиката на ЕС в областта на биологичното производство, логото за биологични продукти и законодателството, свързано със сектора, както и често задавани въпроси.

Organic action plan

The organic action plan will drive investment and innovation in organic farming and boost demand for organic food.

Станете производител на биологични продукти

Сертифициране и преобразуване, помощи за стопани, занимаващи се с биологично земеделие, и съвети за добри практики.

Бъдещето на биологичното производство

Информация за новото законодателство в областта на биологичното производство, отложено за 2022 г., консултацията, която бе проведена във връзка с новото законодателство, и плана за действие за биологичното производство.

Биологично производство и продукти

Кои продукти могат да бъдат произведени по биологичен начин, как се произвеждат те и как се прилагат правилата на ЕС за органичното производство в различните сектори.

Лого за биологични продукти

Цели на логото на ЕС за биологични продукти, правила за това как и кога трябва да се използва то и файлове за изтегляне с логото.

Търговия с биологични продукти

Информация за начините за внасяне на биологични стоки в ЕС и насоки за контролните органи на трети държави.

Legislation for the organics sector

The European Commission has adopted several regulations on the production, distribution and marketing of organic goods.

Facts and figures

Facts and figures about organic farming in the EU.

Сътрудничество и експертни становища

Как ЕС работи с експерти, заинтересовани страни и обществеността с цел да изготвя по-добро законодателство и разпоредби.

Контрол и прилагане

Как се извършват инспекции на земеделските стопани, производителите и дистрибуторите от сектора на биологичното производство и как Европейската комисия проверява режимите на инспекция на европейските държави.

List of organic operators in the EU

Database of the organic operators in the EU and their certificates