Ökológiai termékek behozatala

Ahhoz, hogy egy importált terméket ökológiai termékként lehessen értékesíteni, az EU-ban előállított termékekre vonatkozó szabályokkal egyenértékű szabályoknak kell megfelelnie. Az ehhez szükséges eljárásokat minden importőrnek követnie kell, ha egy terméket ökológiai termékként kíván forgalmazni. Ezek az eljárások attól függnek, hogy az áru honnan származik.

Az alábbi országokból származó termékeknél:

 • Argentína
 • Ausztrália
 • Kanada
 • Chile
 • Costa Rica
 • India
 • Izrael
 • Japán
 • Tunézia
 • Koreai Köztársaság
 • Új-Zéland
 • Svájc
 • Amerikai Egyesült Államok

A legtöbb ökológiai termék ellenőrzését és tanúsítását a származási ország nemzeti hatóságai végzik. Ennek az az oka, hogy ezekkel az országokkal érvényben vannak az ökológiai termékek behozataláról szóló megállapodások, mivel az EU úgy ítélte meg, hogy normáik és ellenőrzési intézkedéseik egyenértékűek az EU-ban hatályosakkal. Az említett országokra gyakran „egyenértékű” országokként hivatkoznak.

Az ökológiai termékek Egyesült Királyságból az EU-ba történő behozataláról a Bizottság közzétett egy közleményt. Ez felvázolja az átmeneti időszak utáni jogi helyzetet, kiemeli a kilépésről szóló megállapodás egyes releváns rendelkezéseit és az Észak-Írországban alkalmazandó új szabályokat.

Bármely más országból származó termékeknél

Minden más országban az ellenőrzés és a tanúsítás az ellenőrző szervezetek vagy hatóságok feladata. Ezek független szervezetek, amelyeket a Bizottság jelöl ki annak biztosítására, hogy a felelősségi körükbe tartozó ökológiai termelők az uniós normákkal és ellenőrzési intézkedésekkel egyenértékű előírásokat és intézkedéseket kövessenek.

Ha egy kereskedő az említett országok valamelyikéből kíván terméket importálni és ökológiai termékként forgalmazni az Unióban, a megfelelő nemzeti ellenőrző szervezethez kell fordulnia.

Egyes nem uniós országokból behozott termékekre további ellenőrzések vagy követelmények is vonatkozhatnak. Jelenleg ilyenek az Ukrajnából, Kazahsztánból, Moldovából, az Orosz Föderációból és Kínából származó termékek.

LetöltésPDF - 218.5 KB
LetöltésPDF - 352.2 KB

Az USA-ból importált termékekre vonatkozóan további tanácsok állnak rendelkezésre.

LetöltésPDF - 148.4 KB

Tanúsítás

Minden ökológiai terméknek, amelyet az EU-ba behoznak, rendelkeznie kell a megfelelő elektronikus ellenőrzési tanúsítvánnyal (e-COI). Ezeket a kereskedelem-ellenőrzési és szakértői rendszeren (TRACES) keresztül kezelik.

 • Egyenértékű országok: a tanúsítványokat az országok nemzeti hatóságai által kijelölt ellenőrző szervezetek állítják ki.
 • Minden egyéb ország: a tanúsítványokat az EU által kijelölt ellenőrző szervezetek állítják ki.

Ha az Ön cége nem rendelkezik elektronikus ellenőrzési tanúsítvánnyal, termékei nem hagyhatják el azt a kikötőt, amelyen keresztül beléptek az EU-ba.

LetöltésPDF - 214.2 KB

Ökológiai termékek kivitele nem uniós országokba

Az ökológiai termékek nem uniós országokba történő kivitelére a rendeltetési ország követelményei vonatkoznak. Ez utóbbiakról az adott ország illetékes hatóságainál lehet tájékozódni.

Kapcsolódó információk

Kivitel az EU-ból

Harmadik országbeli ellenőrző szervezetek tájékoztatása

A nem uniós országok ökológiai termelőit vagy forgalmazóit értékelő és ellenőrző szervezetek kérelmezhetik, hogy az EU ismerje el őket ellenőrző szervezetként. Ez lehetővé teszi számukra annak tanúsítását, hogy az EU-ba behozandó termékek biogazdálkodásból származnak.

Az ellenőrző hatóságok és szervek elismerése iránti kérelmek benyújtása

2021. június 30-ig újra nyitva van az a platform, amelyen keresztül az ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek benyújthatják az iránti kérelmeiket, hogy az Európai Bizottság egyenértékűnek ismerje el őket. Ez a következőkre vonatkozik:

 • Új ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek, amelyek egyenértékűségi célból benyújthatják a Bizottsághoz az elismerés iránti kérelmüket. Az elismert hatóságok és szervek harmadik országokban ellenőrzéseket végezhetnek és tanúsítványokat állíthatnak ki egyenértékű garanciákkal rendelkező termékek Unióba történő behozatalához.
 • Már elismert ellenőrző hatóságok és ellenőrző szervek, amelyek kérelmezhetik elismerésük hatályának kiterjesztését.

Az elismerés és az Ökogazdálkodási Információs Rendszerhez (OFIS) való hozzáférés iránti kérelmeket a mezőgazdasági webalkalmazási felületen keresztül lehet benyújtani.

Kapcsolódó információk

Az (EU) 2018/848 rendelet

Az (EU) 2021/461 bizottsági végrehajtási rendelet

Aktualitások