Uvoz ekoloških proizvoda

Da bi se proizvodi iz uvoza mogli prodavati kao ekološki, oni moraju zadovoljiti jednake standarde kao proizvodi proizvedeni u EU-u. Stoga su predviđeni postupci kojih se moraju pridržavati svi uvoznici koji žele stavljati na tržište ekološke proizvode. Ti postupci ovise o podrijetlu proizvoda.

Za proizvode podrijetlom iz sljedećih zemalja

 • Argentina
 • Australija
 • Kanada
 • Čile
 • Kostarika
 • Indija
 • Izrael
 • Japan
 • Tunis
 • Republika Koreja
 • Novi Zeland
 • Švicarska
 • Sjedinjene Američke Države

inspekciju i certificiranje većine ekoloških proizvoda provode nacionalna tijela zemlje podrijetla. To je moguće zahvaljujući režimima za uvoz ekoloških proizvoda koji su uspostavljeni s tim zemljama jer je ocijenjeno da su njihovi standardi i mjere kontrole ekvivalentni onima koji se primjenjuju u EU-u. One se često nazivaju „ekvivalentnim” zemljama.

Za uvoz ekoloških proizvoda iz Ujedinjene Kraljevine u Europsku uniju Komisija je objavila obavijest dionicima u kojoj se navodi pravna situacija nakon isteka prijelaznog razdoblja, određene relevantne odredbe o razdvajanju iz Sporazuma o povlačenju i pravila koja se primjenjuju u Sjevernoj Irskoj nakon isteka prijelaznog razdoblja.

Za proizvode podrijetlom iz svih ostalih zemalja

inspekcija i certificiranje u nadležnosti je „kontrolnih ustanova i tijela”. To su neovisna tijela koja je imenovala Komisija, a zadaća im je osigurati da ekološki proizvođači na području njihove nadležnosti poštuju standarde i mjere kontrole ekvivalentne onima u EU-u.

Oni koji žele uvesti proizvod iz tih zemalja i stavljati ga na tržište kao ekološki proizvod u EU-u trebaju se obratiti nadležnoj nacionalnoj kontrolnoj ustanovi.

Za proizvode koji se uvoze iz nekih zemalja koje nisu države članice EU-a mogu se primjenjivati i dodatne kontrole ili zahtjevi. To se trenutačno odnosi na proizvode iz Ukrajine, Kazahstana, Moldove, Ruske Federacije, Kine i Indije.

PreuzimanjePDF - 218.5 KB
PreuzimanjePDF - 352.2 KB
PreuzimanjePDF - 353.9 KB

Za uvoz proizvoda iz SAD-a mogu se dobiti dodatni savjeti.

PreuzimanjePDF - 148.4 KB

Certificiranje

Svi ekološki proizvodi koji se uvoze u EU moraju imati odgovarajuću elektroničku potvrdu o inspekciji (e-COI). Tim se potvrdama upravlja putem elektroničkog sustava TRACES.

 • Ekvivalentne zemlje: potvrde izdaju kontrolne ustanove koje su odredila nacionalna tijela tih zemalja.
 • Sve ostale zemlje: potvrde izdaju kontrolne ustanove koje je odredio EU.

Proizvodi koji u luku dolaska u EU-u stignu bez elektroničke potvrde ne mogu se staviti na tržište u EU-u.

PreuzimanjePDF - 59.1 KB

Izvoz ekoloških proizvoda u zemlje izvan EU-a

Na izvoz ekoloških proizvoda iz Europske unije u zemlje izvan EU-a primjenjuju se posebni zahtjevi odredišne zemlje. Detaljnije informacije mogu se dobiti od nadležnih tijela dotične zemlje.

Povezane informacije

Izvoz iz EU-a

Informacije za kontrolne ustanove trećih zemalja

Organizacije koje ocjenjuju ekološke proizvođače ili distributere iz zemalja izvan EU-a i provode odgovarajuće inspekcije mogu zatražiti da im EU prizna status kontrolne ustanove. Na temelju toga stječu pravo certificirati proizvode namijenjene uvozu u EU kao ekološke.

Povezane informacije

Uredba (EU) 2018/848

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/461

Aktualno