Luomutuotteiden tuonti

Tuontituotetta saadaan kaupata luonnonmukaisesti tuotettuna vain, jos se täyttää samat vaatimukset kuin EU:ssa tuotetut luomutuotteet. Tämän varmistamiseksi kaikkien tuojien on toimittava tiettyjen menettelyjen mukaisesti, mikäli ne haluavat markkinoida tuotetta luonnonmukaisena. Tarvittavat menettelyt määräytyvät elintarvikkeiden alkuperän mukaan.

Tuotteet, jotka ovat peräisin

 • Argentiinasta
 • Australiasta
 • Kanadasta
 • Chilestä
 • Costa Ricasta
 • Intiasta
 • Israelista
 • Japanista
 • Tunisiasta
 • Korean tasavallasta
 • Uudesta-Seelannista
 • Sveitsistä
 • Amerikan yhdysvalloista

Useimpien luomutuotteiden tarkastamisesta ja sertifioinnista vastaavat alkuperämaan kansalliset viranomaiset. Syynä tähän on se, että näiden maiden kanssa on sovittu luomutuotteiden tuontia koskevista järjestelyistä ja niillä on katsottu olevan käytössä vastaavanlaiset standardit ja valvontatoimenpiteet kuin EU:lla. Näistä maista voidaan puhua EU-maihin verrattavina maina.

Komissio on julkaissut sidosryhmille tarkoitetun ilmoituksen luomutuotteiden tuonnista Yhdistyneestä kuningaskunnasta Euroopan unioniin. Siinä kerrotaan siirtymäkauden päättymisen jälkeisestä oikeudellisesta tilanteesta, tietyistä eroa koskevista erosopimuksen määräyksistä ja säännöistä, joita sovelletaan Pohjois-Irlannissa siirtymäkauden päättymisen jälkeen.

Muista maista peräisin olevat tuotteet

Kaikissa muissa maissa tarkastuksista ja sertifioinnista vastaavat tarkastuslaitokset. Ne ovat komission nimittämiä riippumattomia elimiä, joiden tehtävänä on varmistaa, että niiden vastuualueella toimiviin luomutuottajiin sovelletaan vastaavanlaisia standardeja ja valvontatoimenpiteitä kuin EU:ssa.

Jos näistä maista tuotuja tuotteita halutaan markkinoida EU:ssa luonnonmukaisina, on otettava yhteyttä asianomaiseen kansalliseen tarkastuslaitokseen.

Joistakin EU:n ulkopuolisista maista tuotuihin tuotteisiin saatetaan soveltaa ylimääräisiä valvontatoimenpiteitä tai vaatimuksia. Tällä hetkellä tähän sisältyvät Ukraina, Kazakstan, Moldova, Venäjä, Kiinasta ja Intiasta peräisin olevat tuotteet.

LataaPDF - 218.5 KB
LataaPDF - 352.2 KB
LataaPDF - 353.9 KB

Lisäohjeita on saatavilla koskien tuontia Yhdysvalloista.

LataaPDF - 148.4 KB

Sertifikaatit

Kaikilla EU:hun tuotavilla luomutuotteilla on oltava asianmukainen sähköinen tarkastussertifikaatti (e-COI). Sertifikaatin saa Traces-järjestelmän (Trade Control and Expert System) kautta.

 • EU-maihin verrattavat maat: Sertifikaattien myöntämisestä vastaavat maan kansallisen viranomaisen nimittämät tarkastuslaitokset.
 • Muut maat: Sertifikaattien myöntämisestä vastaavat EU:n nimittämät tarkastuslaitokset.

Tuotteita, joilla ei ole sähköistä tarkastussertifikaattia, ei päästetä eteenpäin siitä satamasta, joka on niiden saapumispaikka EU:ssa.

LataaPDF - 57.4 KB

Luomutuotteiden vienti EU:n ulkopuolelle

Luomutuotteiden vientiin Euroopan unionista EU:n ulkopuolisiin maihin sovelletaan määränpäänä olevan maan asianmukaisia vaatimuksia. Niistä saa lisätietoa kyseisen maan toimivaltaisilta viranomaisilta.

Lisätietoa

Vienti EU:sta

Lisätietoa kolmansien maiden tarkastuslaitoksille

Organisaatiot, jotka tekevät arviointeja ja tarkastuksia EU:n ulkopuolisten maiden luomutuottajille tai -jakelijoille, voivat hakea EU:lta hyväksytyn tarkastuslaitoksen asemaa. Silloin ne voivat todistaa, että EU:hun tuotavaksi tarkoitetut tuotteet on tuotettu luonnonmukaisesti.

Lisätietoa

Asetus (EU) 2018/848

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/461

Ajankohtaista