Import af økologiske produkter

For at et importeret produkt kan sælges som økologisk, skal det være i overensstemmelse med tilsvarende standarder som EU-producerede varer. For at sikre dette er der procedurer, som alle importører skal følge, når de ønsker at markedsføre et produkt som økologisk. Disse procedurer afhænger af, hvor varerne har oprindelse.

For produkter med oprindelse i

 • Argentina
 • Australien
 • Canada
 • Chile
 • Costa Rica
 • Indien
 • Israel
 • Japan
 • Tunesien
 • Sydkorea
 • New Zealand
 • Schweiz
 • USA

Inspektion og certificering af de fleste økologiske produkter foretages af de nationale myndigheder i oprindelseslandet. Dette skyldes, at der er indført ordninger for import af økologiske produkter med disse lande, hvis standarder og kontrolforanstaltninger er blevet vurderet til at svare til dem, der gælder i EU. De betegnes ofte som "ækvivalente" lande.

Fra den 1. februar 2020 er Storbritannien ikke længere medlem af EU. Ved sin udtræden gik Storbritannien ind i en overgangsperiode, der løber indtil den 31. december 2020. I denne periode gælder EU-retten fortsat i Storbritannien.

For varer med oprindelse i et andet land

I alle andre lande henhører kontrol og attestering under kontrolorganer eller -myndigheder. Der er tale om uafhængige organer, der udpeges af Kommissionen for at sikre, at økologiske producenter i deres ansvarsområde følger standarder og kontrolforanstaltninger, der svarer til dem, der gælder i EU.

Hvis du ønsker at importere et produkt fra et af disse lande og markedsføre det som økologisk i EU, skal du kontakte det relevante nationale kontrolorgan.

Der kan være yderligere kontrol af eller krav til produkter, der importeres fra visse lande uden for EU. Dette omfatter i øjeblikket varer fra Ukraine, Kasakhstan, Moldova, Rusland og Kina.

DownloadPDF - 28 KB
DownloadPDF - 51.5 KB

Der er yderligere rådgivning til rådighed for produkter importeret fra USA.

DownloadPDF - 148.4 KB

Udstedelse af attester

Alle økologiske produkter, der importeres til EU, skal have en passende elektronisk kontrolattest (e-COI). Disse administreres gennem TRACES-systemet (Trade Control and Expert System).

 • Ækvivalente lande: attesterne udstedes af de kontrolorganer, der er udpeget af de nationale myndigheder.
 • Alle andre lande: attesterne udstedes af de kontrolorganer, der er udpeget af EU.

Hvis du ikke har en elektronisk kontrolattest, vil dine produkter ikke blive frigivet fra deres ankomsthavn i EU.

DownloadPDF - 58.4 KB

Eksport af økologiske produkter til lande uden for EU

Eksport af økologiske produkter fra EU til lande uden for EU er underlagt de særlige krav i bestemmelseslandet, som de kompetente myndigheder i det pågældende land kan oplyse nærmere om.

Se også

Eksport fra EU

Oplysninger til tredjelandskontrolorganer

Organisationer, der vurderer og inspicerer økologiske producenter eller distributører fra lande uden for EU, kan ansøge om at blive anerkendt som kontrolorganer af EU. Det giver dem mulighed for at attestere, at produkter, der er bestemt til import til EU, produceres økologisk.

Seneste