Az ökológiai gazdálkodás céljai

Az ökológiai gazdálkodás olyan mezőgazdasági módszer, amelynek célja, hogy természetes anyagok és eljárások felhasználásával állítson elő élelmiszereket. Ez azt jelenti, hogy az ökológiai gazdálkodásnak általában korlátozott környezeti hatása van, mivel ösztönzi:

 • az energia és a természeti erőforrások felelősségteljes felhasználását;
 • a biodiverzitás megőrzését;
 • a regionális ökológiai egyensúly megőrzését;
 • a talaj termőképességének javítását;
 • a vízminőség fenntartását.

Emellett az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó szabályok ösztönzik a magas színvonalú állatjólétet, és megkövetelik a mezőgazdasági termelőktől, hogy megfeleljenek az állatok fajspecifikus viselkedési igényeinek.

Az ökológiai termelésre vonatkozó európai uniós rendeletek célja, hogy az egész EU-ban egyértelmű kereteket biztosítsanak az ökológiai termékek előállításához. Ezáltal kielégíti a megbízható ökológiai termékek iránti fogyasztói keresletet, ugyanakkor tisztességes piacot biztosít a termelők, a forgalmazók és az értékesítők számára.

Az ökológiai gazdálkodás iránti bizalom kiépítése

Ahhoz, hogy a mezőgazdasági termelők profitálhassanak az ökológiai termelési módszerekből, a fogyasztóknak bízniuk kell abban, hogy az ökológiai termelésre vonatkozó szabályokat betartják. Az EU ezért az alábbiakban ismertetett szigorú ellenőrzési és végrehajtási rendszert működtet annak biztosítása érdekében, hogy az ökológiai termékekre vonatkozó szabályokat és előírásokat megfelelően betartsák. Mivel az ökológiai gazdálkodás egy nagyobb ellátási lánc része, amely magában foglalja az élelmiszer-feldolgozási, -forgalmazási és -kiskereskedelmi ágazatokat, ezeket is ellenőrizni kell.

 • Az EU minden tagállama ellenőrző szervezeteket vagy hatóságokat jelöl ki az ökológiai élelmiszer-ellátási lánc szereplőinek ellenőrzésére. Az ökológiai termékek termelőinek, forgalmazóinak és értékesítőinek nyilvántartásba kell vetetniük magukat a helyi ellenőrző szervezetnél ahhoz, hogy engedélyezzék számukra, hogy élelmiszerüket ökológiai termékként forgalmazzák.
 • Vizsgálatuk és ellenőrzésük után tanúsítványt kapnak arról, hogy termékeik megfelelnek az ökológiai előírásoknak.
 • Minden gazdasági szereplőt évente legalább egyszer ellenőriznek, hogy megbizonyosodjanak arról, hogy továbbra is betartja a szabályokat.
 • Az importált ökológiai élelmiszerekre is vonatkoznak ellenőrzési eljárások, amelyek révén garantálható, hogy azt az ökológiai elveknek megfelelően állították elő és szállították.

Az ökológiai logó egységes vizuális identitást biztosít az EU-ban értékesített biotermékeknek. Ez megkönnyíti az uniós fogyasztók számára az ökológiai termékek azonosítását, és segíti a mezőgazdasági termelőket ezen termékek Unió-szerte történő forgalmazásában.

Az ökológiai logó csak olyan termékeken használható, amelyeket engedéllyel rendelkező ellenőrző ügynökség vagy szervezet ökológiai termékként tanúsított. Ez azt jelenti, hogy megfeleltek az előállításuk, feldolgozásuk, szállításuk és tárolásuk módjára vonatkozó szigorú feltételeknek.

EU organic logo

Ökológiai gazdálkodás 2022 után

Az ökológiai gazdálkodás gyorsan növekvő ágazat az uniós mezőgazdaságban, ami a biotermékek iránti fokozott fogyasztói érdeklődés közvetlen következménye. A biogazdálkodás gyors fejlődésével járó kihívásokra reagálva, valamint annak érdekében, hogy hatékony jogi keretet biztosítson az ágazat számára, az EU új jogszabályt fogadott el. Tekintettel a kidolgozás alatt álló másodlagos jogi szabályozás fontosságára és összetettségére, az új rendelet az eredetileg tervezettnél egy évvel később – azaz 2021. január 1. helyett 2022. január 1-jén – lép majd hatályba. A halasztást uniós országok, az Európai Parlament, nem uniós országok és más érdekelt felek kérték.

Az ökológiai termelésre vonatkozó új szabályozás többek között az alábbiakat fogja tartalmazni:

 • az ellenőrzési rendszer megerősítése, amely tovább fogja növelni az uniós ökológiai rendszerekbe vetett fogyasztói bizalmat;
 • a termelőkre vonatkozó új szabályok, amelyek megkönnyítik a kisebb mezőgazdasági termelők számára az ökológiai termelésre való átállást;
 • az importált ökológiai termékekre vonatkozó új szabályok annak biztosítása érdekében, hogy az EU-ban értékesített valamennyi ökológiai termék azonos színvonalú legyen;
 • az ökológiai termékként forgalmazható termékek körének bővítése.

Az ökológiai termelésre vonatkozó új jogi keret támogatására az Európai Bizottság 2021 márciusában cselekvési tervvel állt elő.

Kapcsolódó információk

Az ökológiai termékek jövője

Szabályozás

Az EU számos szabályt és rendeletet határoz meg az ökológiai termékek uniós termelésére, forgalmazására és értékesítésére vonatkozóan. Az egyes termékkategóriákra külön szabályozás vonatkozik.

Az EU konzultációt folytat az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal jogszabályai minőségének javítása érdekében, és ez az együttműködés kiterjed az ökológiai ágazatra is.

Kapcsolódó információk

Az ökológiai ágazatra vonatkozó jogszabályok

Együttműködés és szakértői tanácsadás

Aktualitások

Dokumentumok

LetöltésPDF - 845.7 KB
LetöltésPDF - 1.1 MB
LetöltésPDF - 214.2 KB
LetöltésPDF - 489.7 KB