Vsebina strani

Svet EU je leta 2007 sprejel Uredbo Sveta 834/2007, v kateri je določil načela, cilje in splošna pravila ekološke pridelave ter opredelil načine označevanja ekoloških proizvodov. Ta uredba, ki je še vedno v veljavi, je dopolnjena z več izvedbenimi akti Komisije v zvezi s proizvodnjo, distribucijo in trženjem ekoloških proizvodov.

Vsi ti zakonodajni akti predstavljajo pravno podlago, da se lahko proizvodi tržijo kot ekološki proizvodi v EU, vključno s proizvodi, uvoženimi iz držav, ki niso članice EU. Predpisi določajo tudi, kako in kdaj se lahko uporabi ekološki logotip EU. Uporabljajo se tudi dodatne posebne uredbe, ki urejajo akvakulturo in pridelavo vina.