Pe această pagină:

În 2007, Consiliul UE a convenit asupra Regulamentului 834/2007 de stabilire a principiilor, a obiectivelor și a normelor generale privind producția ecologică și de definire a modului în care ar trebui să fie etichetate produsele ecologice. În completarea acestui regulament, încă în vigoare, vin multe acte de punere în aplicare ale Comisiei privind producția, distribuția și comercializarea produselor ecologice.

Toate aceste acte legislative sunt temeiul juridic prin care se stabilește dacă bunurile pot fi comercializate în UE ca produse ecologice, inclusiv cele care au fost importate din țări din afara UE. Regulamentele în domeniu definesc, de asemenea, modul și momentul în care poate fi utilizată sigla ecologică a UE. Există reglementări suplimentare specifice care reglementează sectorul acvaculturii și cel vinicol.