Zawartość strony

W 2007 r. Rada UE przyjęła rozporządzenie Rady 834/2007 określające zasady, cele i nadrzędne zasady produkcji ekologicznej oraz określające sposób znakowania produktów ekologicznych. Rozporządzenie to nadal obowiązuje, a Komisja uzupełniła je szeregiem aktów wykonawczych dotyczących produkcji, dystrybucji i wprowadzania do obrotu produktów ekologicznych.

Wszystkie te akty stanowią podstawę prawną, która określa, czy dane produkty mogą być wprowadzane do obrotu w UE jako produkty ekologiczne. Dotyczy to również produktów importowanych spoza UE. W rozporządzeniach określono również, jak i kiedy można używać unijnego logo ekologicznego. Oprócz tego istnieją dodatkowe szczegółowe przepisy regulujące akwakulturę i produkcję wina.