Sivun sisältö

EU:n neuvosto hyväksyi vuonna 2007 neuvoston asetuksen (EY) N:o 834/2007, jossa vahvistetaan luonnonmukaisen tuotannon periaatteet, tavoitteet ja yleiset säännöt sekä määritellään, miten luonnonmukaiset tuotteet olisi merkittävä. Tätä edelleen voimassa olevaa asetusta täydentävät useat luomutuotteiden tuotantoa, jakelua ja kaupan pitämistä koskevat Euroopan komission täytäntöönpanosäädökset.

Kaikki nämä säädökset muodostavat oikeusperustan, jolla säännellään sitä, voidaanko tuotteita, EU:n ulkopuolisista maista tuodut tuotteet mukaan luettuina, pitää kaupan luonnonmukaisina EU:ssa. Asetuksissa määritellään myös, miten ja milloin EU:n luomutunnusta voidaan käyttää. Erityisillä lisäsäännöksillä säädellään lisäksi vesiviljelyä ja viinintuotantoa.