Sidens indhold

I 2007 vedtog Rådet forordning nr. 834/2007 om principper, mål og overordnede regler for økologisk produktion og fastlæggelse af, hvordan økologiske produkter skal mærkes. Denne forordning, der stadig er i kraft, suppleres også af flere af Kommissionens gennemførelsesretsakter om fremstilling, distribution og markedsføring af økologiske varer.

Alle disse retsakter er retsgrundlaget for, om produkter kan markedsføres som økologiske i EU, herunder varer, der er importeret fra lande uden for EU. Forordningerne definerer også, hvordan og hvornår EU's økomærke kan anvendes. Der findes yderligere forordninger for produktion af akvakultur og vin.