През 2007 г. в рамките на Съвета на ЕС бе постигнато споразумение за Регламент на Съвета 834/2007, в който са изложени принципите, целите и общите правила на биологичното производство и е определен начинът за етикетиране на биологични продукти. Този регламент, който все още е в сила, се допълва от няколко акта за изпълнение на Комисията относно производството, дистрибуцията и маркетинга на биологични продукти.

Всички тези законодателни актове представляват правното основание за определяне дали дадени стоки могат да се продават като биологични в ЕС, включително стоки, които са внесени от държави извън Съюза. В регламентите също така се определя как и кога може да се използва логото на ЕС за биологични продукти. Има специални допълнителни разпоредби за аквакултурата и винопроизводството.