Nova zakonodaja od leta 2022

S 1. januarjem 2022 bodo v veljavi prenovljeni predpisi o ekološki pridelavi, ki bodo odražali spreminjajočo se naravo tega hitro rastočega sektorja. Z novimi predpisi želimo zagotoviti pošteno konkurenco za kmete, preprečiti goljufije in ohraniti zaupanje potrošnikov. To bomo uresničili z naslednjimi ukrepi:

 • pravila pridelave bodo poenostavljena s postopno odpravo številnih izjem in odstopanj
 • sistem nadzora bo okrepljen s pomočjo strožjih varnostnih ukrepov in pregledov v celotni dobavni verigi
 • proizvajalci iz tretjih držav se bodo morali držati istih pravil kot proizvajalci iz EU
 • ekološka pravila bodo zajela več proizvodov (na primer sol, pluta, čebelji vosek, čaj mate, listi vinske trte, palmovi srčki) in dodatna pravila pridelave (meso srn in zajcev ter perutnine)
 • potrjevanje skladnosti bo lažje za male kmete zaradi novega sistema skupinskih potrdil
 • pristop za zmanjšanje tveganja naključnega onesnaženja s pesticidi bo bolj enoten
 • odstopanja za pridelavo v rastlinjakih v ločenih gredah bodo postopoma odpravljena

Postopek posvetovanja

EU se pri pripravi nove zakonodaje posvetuje z deležniki in širšo javnostjo, da preveri njihova mnenja o predlogu.

To je storila tudi pri pripravi zakonodaje o ekološki pridelavi, saj je Komisija med letoma 2012 in 2013 izvedla obsežno posvetovanje. Evropska komisija je zbrane informacije uporabila pri pripravi predloga nove zakonodaje.

Timeline of consultation

 • March 2014

  The Commission proposed legislation based on their own expertise, the impact assessment and the results of the consultation process.

  Impact assessment for the new proposal

  2014 Commission proposal for a new regulation for the organics sector

 • November 2013

  Advisory Group on Organic Farming second meeting following up on the work carried out during June 2013.

 • June 2013

  Advisory Group on Organic Farming meeting. The advisory group on organic farming (now known as the CDG) met with its usual members to continue their work on the legislative proposal.

 • April 2013

  Enlarged Advisory Group on Organic Farming second meeting. The advisory group met for a second time to build upon the work done in previous expert groups and through the public consultation.

 • January – April 2013

  Public consultation. The Commission received 44,846 replies to its pre-set questionnaire and 1,450 free contributions were sent by e-mail from citizens and various stakeholders.

  PrenesiPDF - 3.1 MB
 • December 2012

  The Enlarged Advisory Group on Organic Farming (now known as the civil dialogue group or CDG) met to discuss the new legislation. They were accompanied by a range of other stakeholders.

 • November 2012

  Expert hearing on International trade in organic products and global issues. Representatives of organisation such as producer groups and third party control bodies made presentations.

 • October 2012

  Expert hearing on the European Union's organic production – controls and enforcement. Interested parties such as border control offices and producer organisations made presentations.

 • September 2012

  Expert hearing on the EU organic market – Internal market and standards. Stakeholders (for example, consumer organisations or animal welfare NGOs) made presentations to the Commission.

Akcijski načrt EU za prihodnost ekološke pridelave

Evropski akcijski načrt o ekološki pridelavi pomaga kmetom, distributerjem in trgovcem v EU, da se prilagodijo spremembam, ki jih prinašajo novi predpisi. Vsebuje tudi številna priporočila za izboljšanje učinkovitost politike EU na področju ekološke pridelave.

Med priporočili akcijskega načrta so:

 • redno anketiranje potrošnikov, da se oceni prepoznavnost logotipa ekološke pridelave EU
 • večja pomoč državam EU v boju proti goljufijam na področju ekološke pridelave in preprečevanju neustrezne uporabe ekološkega logotipa
 • okrepitev sodelovanja s tretjimi državami za povečanje možnosti za uvoznike in izvoznike EU ekoloških živil
 • razvoj elektronskega sistema certificiranja za uvoz
 • spodbujanje ekološke prehrane, npr. v šolah prek zelenih javnih naročil EU
PrenesiPDF - 216.4 KB

Raziskave in inovacije na področju ekološkega kmetovanja

Raziskave in inovacije so tudi na področju kmetijstva za Evropsko komisijo zelo pomembne.

Program Obzorje 2020

EU financira različne raziskovalne projekte v okviru programa Obzorje 2020. Večletni delovni programi, ki jih je Komisija pripravila v posvetovanju z deležniki, so namenjeni spodbujanju gospodarske rasti in ustvarjanju delovnih mest in združujejo zasebne naložbe s finančno podporo EU za financiranje raziskav, ki bodo prinesle oprijemljive koristi.

Program Obzorje 2020 za kmetijstvo je osredotočen zlasti na povečanje učinkovitosti pridelave in preprečevanje škode v naravnem okolju. Več projektov neposredno zadeva ekološko pridelavo.

Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

Evropsko partnerstvo za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti povezuje kmete in raziskovalce, da se pospešijo inovacije. Partnerstvo vključuje fokusno skupino, ki se ukvarja z novimi pristopi na področju ekološkega kmetovanja. Njeno delo se je osredotočalo na optimizacijo donosov pridelka; nekatere najboljše prakse je predstavila v končnem poročilu.

Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo

EU je poleg tega za spodbujanje inovacij ustanovila Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo. Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo na področju hrane spodbuja podjetništvo in inovacije v živilskem sektorju.