2022-től új jogszabály lesz érvényben

Az ökológiai termelésre vonatkozó új jogi keret – egy évvel történő halasztását követően – 2022. január 1-jén lép hatályba. A szabályok tükrözni fogják e gyorsan növekvő ágazat folyamatosan változó jellegét. Az EU az új rendeletet úgy alakította ki, hogy tisztességes versenyt biztosítson a mezőgazdasági termelők számára, megelőzze a csalásokat és fenntartsa a fogyasztói bizalmat a következők révén:

 • számos kivétel és kívülmaradási lehetőség fokozatos megszüntetésével egyszerűsödnek a termelési szabályok;
 • a szigorúbb óvintézkedéseknek és a teljes ellátási láncra kiterjedő átfogó ellenőrzéseknek köszönhetően hatékonyabbá válik az ellenőrzési rendszer;
 • a harmadik országbeli és az uniós termelőkre ugyanazok a szabályok fognak vonatkozni;
 • az ökológiai gazdálkodásra vonatkozó előírások a termékek szélesebb körét fogják érinteni (pl. só, parafa, méhviasz, matétea, szőlőlevél, pálmafacsúcsrügy), és további termelési szabályokat is alkalmazni kell majd (pl. a szarvas, a nyúl és a baromfi esetében);
 • a csoportos tanúsítás új rendszerének köszönhetően a kisebb mezőgazdasági termelők számára könnyebbé válik a tanúsítás;
 • egységesebb megközelítést fognak alkalmazni a növényvédő szerek okozta véletlen szennyeződések kockázatának csökkentésére;
 • fokozatosan megszűnnek az üvegházi izolált ágyásokban folyó termelés esetén igénybe vehető mentességek.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/848 rendelete (2018. május 30.) az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek jelöléséről

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2020/1693 rendelete (2020. november 11.) az (EU) 2018/848 rendelet módosításáról, mely 2022-ben lép hatályba

A konzultációs folyamat

Az uniós jogalkotási folyamat során az EU az érdekelt felekkel és a nyilvánossággal egyaránt konzultációt folytat, hogy felmérje a javaslattal kapcsolatos véleményeket.

Az ökológiai gazdálkodással kapcsolatos új jogszabály esetében is ez történt: a Bizottság 2012 és 2013 között széles körű konzultációt folytatott. Az így összegyűjtött álláspontokat a Bizottság figyelembe vette az új jogszabályjavaslat előkészítése során.

A konzultáció ütemezése

 • 2014. március

  A Bizottság saját szakértelmére, a hatásvizsgálatra és a konzultációs folyamat eredményeire támaszkodva jogszabályjavaslatot terjesztett elő.

  Az új javaslat hatásvizsgálata

  Új rendelet az ökológiai termelésről – bizottsági javaslat (2014)

 • 2013. november

  Az ökológiai termeléssel foglalkozó tanácsadó csoport második ülése a 2013 júniusa során végzett munka folytatása céljából.

 • 2013. június

  Az ökológiai termeléssel foglalkozó tanácsadó csoport megbeszélése. Az ökológiai termeléssel foglalkozó tanácsadó csoport (új nevén: civil párbeszédért felelős csoport) ülése a rendes tagok részvételével a jogalkotási javaslattal kapcsolatos munka folytatása céljából.

 • 2013. április

  Az ökológiai termeléssel foglalkozó kibővített tanácsadó csoport második megbeszélése. A tanácsadó csoport második alkalommal ült össze, hogy folytassa a korábbi szakértői csoportok által és a nyilvános konzultáció keretében végzett munkát.

 • 2013. január–április

  Nyilvános konzultáció. A Bizottság 44 846 választ kapott az előzetesen összeállított kérdőívre, és 1450 kötetlen formájú hozzászólást e-mailben a polgároktól és különböző érdekelt felektől.

  LetöltésPDF - 3.1 MB
 • 2012. december

  Az ökológiai termeléssel foglalkozó kibővített tanácsadó csoport (új nevén: civil párbeszédért felelős csoport) ülésezett az új jogszabály megvitatása céljából. Ennek során a csoportot számos más érdekelt fél támogatta.

 • 2012. november

  Szakértői meghallgatás az ökológiai gazdálkodásból származó termékek nemzetközi kereskedelméről és globális kérdésekről. Termelői csoportok és külső ellenőrző szervezetek képviselői prezentációt tartottak.

 • 2012. október

  Szakértői meghallgatás az Európai Unió ökológiai termeléséről – ellenőrzések és végrehajtás. Érdekelt felek (például határellenőrzési hivatalok és termelői szervezetek) prezentációt tartottak.

 • 2012. szeptember

  Szakértői meghallgatás az ökológiai termékek uniós piacáról – belső piac és szabványok. Érdekelt felek (fogyasztói szervezetek, állatjóléti civil szervezetek stb.) prezentációt tartottak a Bizottságnak.

Az uniós ökológiai termelésre vonatkozó cselekvési terv

2021 márciusában a Bizottság elindított egy európai uniós ökológiai cselekvési tervet. A cselekvési terv az európai zöld megállapodás azon célkitűzését kívánja megvalósítani, hogy 2030-ra a mezőgazdasági földterületek 25%-át ökológiai gazdálkodás alá vonják.

A terv 23 intézkedésből áll, melyek három tengely mentén oszlanak el:

 • 1-es tengely: a kereslet ösztönzése és a fogyasztói bizalom garantálása;
 • 2-es tengely: az átállás ösztönzése és a teljes értéklánc megerősítése;
 • 3-as tengely: az ökológiai termékek példamutató szerepe: az ökológiai gazdálkodás fenntarthatósághoz való hozzájárulásának növelése.

Aktualitások