Uusi lainsäädäntö vuodesta 2021

Luomutuotantoa koskeva tarkistettu lainsäädäntö tulee voimaan 1.1.2021. Siinä otetaan huomioon tämän nopeasti kasvavan alan muuttuva luonne. Uuden asetuksen tarkoituksena on taata viljelijöille reilu kilpailu ja samalla ehkäistä petoksia ja säilyttää kuluttajien luottamus seuraavin keinoin:

 • yksinkertaistetaan tuotantosääntöjä luopumalla vaiheittain lukuisista poikkeuksista ja erivapauksista
 • tehostetaan valvontajärjestelmää ottamalla koko toimitusketjussa käyttöön tiukemmat varotoimenpiteet ja tehokkaat tarkastukset
 • velvoitetaan EU:n ulkopuolisten maiden tuottajat noudattamaan samoja sääntöjä kuin EU:n tuottajat
 • laajennetaan luomusäännöt kattamaan uusia tuotteita (esim. suola, korkki, mehiläisvaha, mate, viininlehdet, palmunsydämet) ja tuotantosääntöjä (esim. hirvieläimet, kanit ja siipikarja)
 • helpotetaan pienviljelijöiden sertifiointia uudella ryhmäsertifiointijärjestelmällä
 • otetaan käyttöön yhdenmukainen toimintamalli, jolla vähennetään riskiä torjunta-aineiden aiheuttamasta tahattomasta pilaantumisesta
 • poistetaan vaiheittain poikkeukset, jotka koskevat tuotantoa kasvihuonelavoilla.

Kuulemismenettely

Laadittaessa uutta lainsäädäntöä EU:ssa kuullaan sekä sidosryhmiä että kansalaisia. Tällä tavoin voidaan ottaa huomioon kuulemiseen osallistuvien tahojen näkemykset.

Euroopan komissio järjesti vuosina 2012–2013 laajan kuulemisen luomutuotteita koskevasta uudesta lainsäädännöstä. Siitä oli komissiolle hyötyä lainsäädäntöehdotuksen laatimisessa.

Timeline of consultation

 • March 2014

  The Commission proposed legislation based on their own expertise, the impact assessment and the results of the consultation process.

  Impact assessment for the new proposal

  2014 Commission proposal for a new regulation for the organics sector

 • November 2013

  Advisory Group on Organic Farming second meeting following up on the work carried out during June 2013.

 • June 2013

  Advisory Group on Organic Farming meeting. The advisory group on organic farming (now known as the CDG) met with its usual members to continue their work on the legislative proposal.

 • April 2013

  Enlarged Advisory Group on Organic Farming second meeting. The advisory group met for a second time to build upon the work done in previous expert groups and through the public consultation.

 • January – April 2013

  Public consultation. The Commission received 44,846 replies to its pre-set questionnaire and 1,450 free contributions were sent by e-mail from citizens and various stakeholders.

  LataaPDF - 3.1 MB
 • December 2012

  The Enlarged Advisory Group on Organic Farming (now known as the civil dialogue group or CDG) met to discuss the new legislation. They were accompanied by a range of other stakeholders.

 • November 2012

  Expert hearing on International trade in organic products and global issues. Representatives of organisation such as producer groups and third party control bodies made presentations.

 • October 2012

  Expert hearing on the European Union's organic production – controls and enforcement. Interested parties such as border control offices and producer organisations made presentations.

 • September 2012

  Expert hearing on the EU organic market – Internal market and standards. Stakeholders (for example, consumer organisations or animal welfare NGOs) made presentations to the Commission.

Luomutuotteiden tulevaisuutta koskeva EU:n toimintasuunnitelma

Luomutuotteita koskevan toimintasuunnitelman tarkoituksena on auttaa EU:n viljelijöitä, jakelijoita ja vähittäismyyjiä sopeutumaan uusiin asetuksiin sisältyviin muutoksiin. Toimintasuunnitelmaan sisältyy myös useita erityissuosituksia, joiden tarkoituksena on tehostaa EU:n luomupolitiikkaa.

Esimerkkejä toimintasuunnitelmassa esitetyistä suosituksista:

 • tehdään säännöllisiä kuluttajatutkimuksia, joilla arvioidaan, miten hyvin EU:n luomutunnus tunnetaan,
 • annetaan enemmän apua EU-maille luomutuotteisiin liittyvien petosten ja luomutunnuksen asiattoman käytön estämiseksi,
 • lisätään yhteistyötä EU:n ulkopuolisten maiden kanssa, jotta voidaan tarjota lisää mahdollisuuksia luomuelintarvikkeiden tuontia ja vientiä harjoittaville EU:n toimijoille,
 • kehitetään sähköinen sertifiointijärjestelmä tuontia varten,
 • kannustetaan luomuelintarvikkeiden käyttöä muun muassa kouluissa ympäristöä säästävien EU:n julkisten hankintojen avulla.
LataaPDF - 92.6 KB

Luomumaataloutta koskeva tutkimus ja innovointi

Tutkimus ja innovointi ovat Euroopan komission asialistan kärjessä myös maatalousalalla.

Horisontti 2020

EU rahoittaa erilaisia tutkimushankkeita Horisontti 2020 -ohjelmasta. Komissio on sidosryhmiä kuultuaan laatinut monivuotisia työohjelmia, joiden tavoitteena on edistää kasvua ja luoda työpaikkoja. Työohjelmissa yhdistetään yksityiset investoinnit EU-rahoitukseen ja kanavoidaan varat tutkimuksen rahoittamiseen. Tästä saadaan konkreettista hyötyä.

Horisontti 2020 -ohjelmassa (maatalous) keskitytään tuotannon tehostamiseen ja samalla luonnonympäristölle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseen. Monet hankkeista liittyvät suoraan luomutuotantoon.

Maatalousalan eurooppalainen innovaatiokumppanuus

Maatalouden tuottavuutta ja kestävyyttä koskeva eurooppalainen innovaatiokumppanuus (EIP-AGRI) kokoaa viljelijät ja tutkijat yhteen innovoinnin nopeuttamiseksi. EIP-AGRI-fokusryhmä keskittyy luomumaataloutta koskeviin uusiin toimintatapoihin. Ryhmä on pohtinut, miten viljelymaiden sato voitaisiin optimoida. Ryhmän loppuraportissa esitellään joitakin parhaita käytäntöjä.

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti

EU on perustanut Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin (EIT) edistääkseen innovointia. EIT-Food keskittyy elintarvikealan yrittäjyyteen ja innovointiin.