Internationella organisationer

EU:s samarbete och partnerskap med internationella organisationer inom jordbruk och landsbygdsutveckling.

Afrika

Samarbete och avtal mellan Afrikanska unionen och EU inom jordbruk och landsbygdsutveckling.

EU:s utvidgning

Jordbrukets och landsbygdens roll för blivande EU-länder och hur de får hjälp med att förbereda sig för EU-medlemskapet.

Jordbruks- och utvecklingspolitiken

Se till att den gemensamma jordbrukspolitiken är förenlig med utvecklingsmålen och att utvecklingssamarbetet blir effektivare.