Mednarodne organizacije

Sodelovanje in partnerstva EU z mednarodnimi organizacijami na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

Afrika

Sodelovanje in sporazumi med Afriško unijo in EU na področju kmetijstva in razvoja podeželja.

Širitev

Vloga kmetijstva in razvoja podeželja v procesu širitve EU ter pomoč potencialnim državam kandidatkam pri pripravah na prihodnji pristop.

Skupna kmetijska politika in razvoj

Zagotavljanje skladnosti skupne kmetijske politike z razvojnimi cilji in izboljšanje učinkovitosti razvojnega sodelovanja.

Svetovna trgovinska organizacija in kmetijstvo EU
Dekavnosti Svetovne trgovinske organizacije na področju svetovne trgovine in kmetijstva, sodelovanje EU v Svetovni trgovinski organizaciji. 

Mednarodna trgovina in zaščita geografskih označb
Sporazumi za zaščito posebnosti in regionalnih izdelkov, seznam trgovinskih sporazumov, ki vključujejo zaščito geografske označbe.

Odnosi z državami v razvoju
Sporazumi o gospodarskih partnerstvih z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami (AKP).