Medzinárodné organizácie

Spolupráca EÚ a partnerstvá s medzinárodnými organizáciami v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Afrika

Spolupráca a dohody medzi Africkou úniou a EÚ v oblasti poľnohospodárstva a rozvoja vidieka.

Rozširovanie

Úloha poľnohospodárstva a rozvoja vidieka v proces rozširovania EÚ a pomoc potenciálnym kandidátskym krajinám pri príprave na budúce pristúpenie.

SPP a rozvoj

Zabezpečenie súladu spoločnej poľnohospodárskej politiky s rozvojovými cieľmi a zvyšovanie účinnosti rozvojovej spolupráce.