Organizații și foruri internaționale

Cooperarea UE și parteneriatele cu organizații internaționale în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale.

Africa

Cooperarea și acordurile dintre Uniunea Africană și UE în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale.

Rolul agriculturii în contextul extinderii UE

Rolul agriculturii și al dezvoltării rurale în procesul de extindere al UE și cum sunt ajutate țările potențial candidate să se pregătească de aderare.

PAC și țările în curs de dezvoltare

Măsurile de asigurare a coerenței dintre politica agricolă comună și obiectivele de dezvoltare și de eficientizare a cooperării pentru dezvoltare.