Starptautiskās organizācijas

ES sadarbība un partnerības ar starptautiskajām organizācijām lauksaimniecības un lauku attīstības jomā.

Āfrika

Sadarbība un nolīgumi starp Āfrikas Savienību un ES lauksaimniecības un lauku attīstības jomā

Paplašināšanās

Lauksaimniecības un lauku attīstības nozīme ES paplašināšanās procesā un palīdzība potenciālajām kandidātvalstīm, kuras gatavojas nākotnē pievienoties ES.

KLP un attīstība

Nodrošināt, lai kopējā lauksaimniecības politika atbilstu attīstības mērķiem, un palielināt attīstības sadarbības rezultativitāti.