Ciljevi IPARD-a

Budući da je on dio instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) kojim se podupiru reforme u zemljama u postupku pristupanja EU-u, instrument pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (IPARD) usmjeren je na ruralna područja i poljoprivredno-prehrambeni sektor tih zemalja.

Tim instrumentom EU korisnicima pruža financijsku i tehničku pomoć da bi:

  • njihov poljoprivredni sektor i ruralna područja bili održiviji;
  • bili usklađeniji sa zajedničkom poljoprivrednom politikom EU-a.

Sadašnje države kandidatkinje i korisnici: Albanija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska.

Za razdoblje od 2014. do 2020. IPARD ima okvirni proračun od 1,1 milijardu EUR iz proračuna EU-a. Doprinosi i svaka od tih zemalja, putem nacionalnog javnog financiranja. Korisnici katkad moraju financirati i dio projekta.

Nacionalni programi IPARD-a za iznose koji su stvarno dodijeljeni u okviru svake godišnje odluke o proračunu EU-a.

Okvirni proračun IPARD-a, kako je prvotno planiran u 2014. (iznosi u milijunima EUR)
2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. Ukupno
Sve zemlje 74 94 112 203 211 227 233 1154
Albanija 0 0 13 14 12 16 16 71
Crna Gora 0 5 5 6 7 8 8 39
Sjeverna Makedonija 5 5 5 6 10 14 15 60
Srbija 0 15 20 25 30 40 45 175
Turska 69 69 69 148 148 149 149 801

Povezane informacije

Instrument pretpristupne pomoći

Potpora IPARD-a

Programi IPARD-a temelje se na mjerama utvrđenima na europskoj razini, primjerice:

  • mjera 1. – „Ulaganja u fizičku imovinu poljoprivrednih gospodarstava” – pomaže gospodarstvima da ulažu u zgrade ili tehnologije;
  • mjera 3. – „Ulaganja u fizičku imovinu koja se odnosi na preradu i stavljanje na tržište poljoprivrednih i ribarskih proizvoda” – pomaže projektima kojima se poduzeća za preradu hrane usklađuju sa standardima sigurnosti i zaštite okoliša EU-a;
  • mjera 4. – „Poljoprivreda, okoliš, klimatske promjene i ekološki uzgoj”;
  • mjera 5. – „Provedba strategija lokalnog razvoja – pristup LEADER” – financira lokalne akcijske skupine koje provode svoje strategije lokalnog razvoja odozdo prema gore;
  • mjera 7. – „„Diversifikacija poljoprivrednih gospodarstava i razvoj poslovanja” – pomaže ruralnim poduzećima i obiteljima koje se bave poljoprivredom, a žele razvijati nepoljoprivredne djelatnosti;
  • mjera 9. – „„Tehnička pomoć” – podupire osposobljavanje, analize, praćenje programa, jačanje kapaciteta i pripremu lokalnih akcijskih skupina.

Svaka zemlja podnosi svoje programe Europskoj komisiji, koja ih odobrava. Kad budu odobreni, programima upravljaju nacionalne institucije i agencije IPARD-a. Oni osiguravaju izvršenje programa i prijenos sredstava podnositeljima zahtjeva. Tako se pomaže izgradnji nacionalnih institucija i upravljanju u politici ruralnog razvoja.

Povezane informacije

Podnesite zahtjev za financiranje iz IPARD-a

Pravna osnova

Aktualno