Συνεργασία Αφρικανικής Ένωσης - ΕΕ

Η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ), μια οργάνωση ηπειρωτικού επιπέδου που συγκεντρώνει 55 χώρες, εργάζεται για μια ειρηνική, ευημερούσα και ολοκληρωμένη ήπειρο. Στόχος της είναι να μειώσει στο μισό την πείνα και την φτώχεια, με την προώθηση της χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης και της βιώσιμης ανάπτυξης, μεταξύ άλλων. Η αγροτική οικονομία και η γεωργία αποτελούν την πηγή βιοπορισμού για το 70% του αφρικανικού πληθυσμού, διαδραματίζοντας έτσι πρωταρχικό ρόλο στην επίτευξη αυτών των στόχων.

Στην πρώτη γραμμή της εταιρικής σχέσης Αφρικής-ΕΕ, ο πολιτικός διάλογος για τη γεωργία μεταξύ των υπουργών κερδίζει έδαφος. Οι διασκέψεις των υπουργών Γεωργίας ΑΕ-ΕΕ, στο Noordwijk τον Ιούλιο του 2016 και στη Ρώμη τον Ιούλιο του 2017, καθιέρωσαν μια νέα λογική στις σχέσεις ΕΕ-Αφρικής, με βάση την αρχή της προώθησης του διαλόγου πολιτικής μεταξύ ισότιμων εταίρων με στόχο την ανάπτυξη. Κατά την τρίτη υπουργική διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε  στη Ρώμη στις 21 Ιουνίου 2019, και οι δύο Ενώσεις δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν περαιτέρω την εταιρική σχέση στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας. Η δέσμευση αυτή υπογραμμίστηκε με τη συνυπογραφή πολιτικής δήλωσης και θεματολογίου δράσης.

Η ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας κατέχει επίσης εξέχουσα θέση στο παγκόσμιο θεματολόγιο, στο πλαίσιο των διαδικασιών της G7 και της G20, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη στην Αφρική.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 5.7 MB

ΤηλεφόρτωσηPDF - 435 KB

Ευρωπαϊκό εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο

Η ΕΕ και η Αφρικανική Ένωση συνεργάζονται για να διευκολύνουν τις υπεύθυνες επενδύσεις στην Αφρική, να συμβάλουν στην επισιτιστική ασφάλεια και να φέρουν ανάπτυξη και απασχόληση τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αφρική. Το ευρωπαϊκό εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο, το οποίο συμβάλλει στην τόνωση των επενδύσεων στις χώρες εταίρους, διαθέτει ειδική ενότητα για τη γεωργία.

Ειδική ομάδα «Αγροτική Αφρική»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε την ειδική ομάδα «Αγροτική Αφρική» με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΕ στον τομέα των τροφίμων και της γεωργίας. Η ειδική ομάδα δημοσίευσε τις συστάσεις πολιτικής της σε εκτελεστική έκθεση τον Μάρτιο του 2019.

ΤηλεφόρτωσηPDF - 3.6 MB

Επικαιρότητα