Agri-food data portal

Data on national and EU agriculture and the common agricultural policy.

Marknader

Bevakning av prisläget och marknadsutsikter för jordbruksråvaror och livsmedel.

Jordbruksföretag, odling och innovation

Läs om jordbrukets ekonomi och struktur, jordbruksmetoder, hållbarhet, kvalitet, forskning och innovation.

Jordbrukspolitikens resultat

Genomgång av den gemensamma jordbrukspolitikens resultat med hjälp av indikatorer, utvärderingar, studier och rapporter samt fördelningen av inkomststödet.

Finansiering

Jordbrukspolitikens budget och anslag från Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Landsbygden

Allmänna uppgifter om primärsektorn, bl.a. ekonomisk tillväxt, fattigdom och befolkning, samt närmare uppgifter om jobb och tillväxt på landsbygden.