Agri-food data portal

Data on national and EU agriculture and the common agricultural policy.

Trgi

Spremljanje stanja cen in tržnih napovedi za osnovne kmetijske proizvode in živila.

Kmetije, kmetovanje in inovacije

Informacije o agrarni ekonomiki in strukturah kmetij, načinih kmetovanja, trajnosti, kakovosti, raziskavah in inovacijah.

Uspešnost kmetijske politike

Pregled uspešnosti skupne kmetijske politike na podlagi kazalnikov, ocen, študij in poročil ter porazdelitev dohodkovne podpore.

Financiranje

Podatki o proračunu SKP ter odhodkih iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

Podeželska območja

Pregled primarnega sektorja, npr. gospodarska rast, revščina in prebivalstvo, in dodatni podatki o zaposlovanju ter gospodarski rasti na podeželskih območjih.