Agri-food data portal

Data on national and EU agriculture and the common agricultural policy.

Piețe

Monitorizarea situației prețurilor și a perspectivelor pieței de mărfuri agricole și produse alimentare.

Exploatații agricole, sisteme agricole și inovare

Informații despre economia și structurile agricole, metode agricole, durabilitate, calitate, cercetare și inovare.

Performanța politicii agricole

Revizuirea performanței politicii agricole comune prin indicatori, evaluări, studii și rapoarte și distribuirea sprijinului pentru venit.

Finanțare

Cifre privind bugetul și cheltuielile PAC din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) și Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR)

Zone rurale

Prezentare generală a sectorului primar (creștere economică, grad de sărăcie, populație etc.) și alte date cu privire la ocuparea forței de muncă și creșterea economică în zonele rurale.