Agri-food data portal

Data on national and EU agriculture and the common agricultural policy.

Markten

Monitoring van de prijssituatie en marktvooruitzichten voor landbouwproducten en levensmiddelen.

Boerderijen, landbouw en innovatie

Informatie over landbouweconomie en -bedrijfsstructuren, landbouwmethoden, duurzaamheid, kwaliteit, onderzoek en innovatie.

Resultaten van het landbouwbeleid

De resultaten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid worden beoordeeld aan de hand van indicatoren, evaluaties, studies en verslagen, en de verdeling van de inkomenssteun.

Financiering

Cijfers over de GLB-begroting en de uitgaven uit het Europees Landbouwgarantiefonds (ELGF) en het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO).

Plattelandsgebieden

Overzicht van de primaire sector, met onder meer economische groei-, armoede- en bevolkingscijfers, en meer informatie over banen en groei in plattelandsgebieden.