Agri-food data portal

Data on national and EU agriculture and the common agricultural policy.

Tržišta

Praćenje stanja cijena i tržišnih izgleda za poljoprivredne proizvode i hranu.

Poljoprivredna gospodarstva, uzgoj i inovacije

Informacije o ekonomici i strukturama poljoprivrednih gospodarstava, metodama uzgoja, održivosti, kvaliteti, istraživanjima i inovacijama.

Uspješnost poljoprivredne politike

Pregled uspješnosti zajedničke poljoprivredne politike na temelju pokazateljâ, evaluacije, studija i izvješćâ te distribucije potpore prihodima.

Financiranje

Podaci o proračunu ZPP-a i rashodima iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR)

Ruralna područja

Pregled primarnog sektora, npr. gospodarski rast, siromaštvo i stanovništvo, te dodatne pojedinosti o zapošljavanju i rastu u ruralnim područjima.